FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/04/2022

När senast ska schemaläggning komma arbetstagare till handa innan arbetstillfället.

Om man inte har ett fast schema utan får det löpande, vilken framförhållning behöver då arbetsgivaren ha? Om arbetsgivaren lägger in mig på arbetspass, är jag tvungen att arbeta då eller kan jag tacka nej? Min dotter jobbar på en snabbmatsrestaurang och restaurangchefen hävdar att hon har rätt att schemalägga de anställda och om de inte har lagt in om semester (två månader innan) kan de inte tacka nej. Det betyder att hon aldrig vet om hon är ledig helger/kvällar utan alltid behöver finnas till hands. Arbetspassen kan läggas in så sent som tre dagar innan oavsett om det är storhelg.

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Hur lång framförhållning behöver arbetsgivare ha vid schemaläggning? 

Huvudregeln av framförhållning vid schemaläggning är två veckor innan arbetstillfället (12 § Arbetstidslag). Regeln har framförallt tillkommit på just den grunden att deltidsanställda inom hotell och restaurangbranschen hade hamnat i en utsatt situation där arbetstagarna inte kunde planera upp sin arbetsfria tid (Prop 1981/82:154 s 36). Denna huvudregel kan dock inskränkas genom kollektivavtal (3 § Arbetstidslag), men det låter osannolikt att en arbetstagarorganisation skulle avtala bort denna regel. Jag har själv jobbat inom snabbmatrestaurangbranschen och för mig har två veckors framförhållning alltid gällt. Däremot hindrar inte denna regel att arbetsgivaren kan ringa in en ledig anställd som inte är på semester när det behövs, men i sådana fall har arbetstagaren alltid en rätt att tacka nej.  

Möjliga sätt att åtgärda problemet 

I och med att det handlar om en snabbmatsrestaurang (antar att det är en restaurangkedja) så finns det förmodligen högre uppsatt personal som det går att kontakta och larma om missförhållanden, exempelvis en distrikt- eller regions ansvarig. Finns det fler än fem personer som är anställda på restaurangen ska det även finnas ett skyddsombud (6 kap. 2 § AML). Skyddsombudet företräder arbetstagarna i frågor om arbetsmiljön, som exempelvis problem i schemaläggningen och har till uppgift att framföra dessa till arbetsgivaren. Arbetsgivaren har sedan en skyldighet att åtgärda de problem som skyddsombudet har framfört (6 kap. 6a § AML). I min erfarenhet brukar dock skyddsombud sällan finnas på snabbmatsrestauranger, eller i vart fall inte vara skyltat om vem som har den befattningen, men det går ju alltid att undersöka om det finns någon. Ett tredje alternativ är att ta kontakt med facket som har kollektivavtal på arbetsplatsen och låta dem föra er talan gentemot arbetsgivare. Avslutningsvis går det att ta kontakt med arbetsmiljöverket som är den myndighet som utövar tillsyn över arbetsmiljön och framföra dessa missförhållanden på arbetsplatsen. 

Jag skulle dock råda er till att först ta kontakt med arbetsgivaren och göra hen medveten om att schemaläggning som kommer arbetstagaren till del mindre än två veckor från arbetstillfället strider mot lag. Eller att ni tar kontakt med distrikts- eller regions ansvarig och gör de medvetna om att restaurangchefen schemalägger i strid med lag. 

Hoppas det löser sig och att ni får en storhelg där ni kan pusta ut! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”