När räknas det som mord?

FRÅGA
Hej vad gäller för att det ska vara mord?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet mord regleras i 3 kapitlet 1 § brottsbalken. Av bestämmelsen framgår att den som berövar annan livet döms för mord. Ett mord sker om någon med uppsåt dödar en annan människa. Med uppsåt menas att man gör det med avsikt.

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96532)