När räknas det som mord?

FRÅGA
Hej vad gäller för att det ska vara mord?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet mord regleras i 3 kapitlet 1 § brottsbalken. Av bestämmelsen framgår att den som berövar annan livet döms för mord. Ett mord sker om någon med uppsåt dödar en annan människa. Med uppsåt menas att man gör det med avsikt.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91412)