När räknas bostadsförsäljning till näringsverksamhet?

FRÅGA
Hej, jag önskar starta med att köpa och sälja bostäder som privat person, som annars har ett vanligt kontorsjobb. Undrar hur jag kan göra detta utan att skatteverket ska anse detta som ett näringsverksamhet? Går det bra att sälja 2-3 bostadsrätter per år utan att detta blir ett näringsverksamhet och kan man fördela det så att jag köper och säljer en eller två på mitt namn och sen en eller två på min frus namn? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteregler finns främst i inkomstskattelagen (IL). Jag utgår i mitt svar från att fastigheterna som du köper inte kommer att användas som bostäder för dig själv, utan de är näringsfastigheter.

För att någonting ska anses som näringsverksamhet ska tre rekvisit vara uppfyllda. Det ska röra sig om förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § IL). Det bör räknas som yrkesmässigt eftersom du har vinstsyfte och som självständigt eftersom du inte är någon uppdragstagare eller anställd.

Frågan blir således om det rör sig om förvärvsverksamhet. Här ser man bland annat till att det ska vara viss omfattning och varaktighet. Du vill sälja 2-3 fastigheter per år, vilket skulle kunna anses som tillräckligt varaktigt för att räknas som näringsverksamhet. I en tidigare dom från Kammarrätten i Göteborg sålde en kvinna 6 fastigheter på 2 år, vilket ansågs som näringsverksamhet. Det är dock flera omständigheter som man ser till vid bedömningen, men domen kan i alla fall ge dig en fingervisning om vart gränsen ligger.

Skatten beräknas för varje enskild person, och i Sverige har vi inte sambeskattning eller hushållsbeskattning. Det innebär att din verksamhet och din frus verksamhet är två olika saker, men i så fall gäller samma rekvisit för din fru vilket innebär att hon måste bedriva verksamheten självständigt.

Hoppas dina frågor har blivit besvarade! Önskar du mer detaljerad hjälp rekommenderar jag dig att boka ett möte genom att klicka här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (241)
2021-04-06 Hur räknas anskaffningsvärdet på en fastighet vid gåva?
2021-03-18 Köp eller gåva?
2021-03-15 Hur får jag fram anskaffningsvärdet på ett hus som jag har ärvt?
2021-02-20 Hur ska en fastighet, belägen i Serbien, som vi fått i arv beskattas när den säljs?

Alla besvarade frågor (91063)