När preskriberas misshandel mot barn och vad utgör straffbar psykisk misshandel?

FRÅGA
Jag vill anmäla min styv mor för vad hon har gjort mot mig tidigare, är det försent? Hon slog mig varje dag när jag var liten, det var verkligen brutalt, jag sökte hjälp hos min pappa men han antingen vägrade hjälpa mig eller så blundade han för det som hände. Jag var då ett barn när detta hände, jag var ungefär 7-8 år gammal. Eftersom jag var så pass liten, så visste jag inte vem och vad jag skulle söka hjälp hos och vart jag skulle ta mig i vägen. Jag kände mig hopplös, när min pappa inte hjälpte mig. Hon hotade också mig, hon sa väldigt ofta " om du äter maten som jag har lagat så kommer jag att slå dig " Det gick så långt att en dag, hon ströp mig i halsen och jag var en liten barn som inte kunde göra motstånd mot henne. Jag kunde inte andas, men till slut släppet hon mig, det var då ingen vuxen där hemma. Hon tog sönder mina saker som tillhörde mig, bland annat foton på mina pappa och mamma, hon rev sönder de. Och lampan jag köpte, hon tog sönder den. Jag fick inte äta förrän min pappa kom hem, hon slog mig när min pappa var på jobbet, varje dag och år efter år. Det var mycket mer hon gjorde mot mig som var så brutalt och hemsk, Idag är jag 21 år gammal och bor fortfarande hemma med henne, men än idag så säger hon kränkade saker till mig, hon misshandlar mig psykiskt, Men när jag var liten så var det både fysiskt och psykiskt. Hon kallar mig för hora och min mamma osv..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription av brott finns i 35 kap brottsbalken (BrB).

Om preskriptionstid

För att kunna anmäla någon för ett brott krävs att brottet inte är preskriberat. Preskription innebär helt enkelt att tiden gått ut för att någon ska kunna hållas ansvarig för en gärning. Preskriptionstiden för ett brott beror på hur högt maxstraffet för brottet är. Huvudregeln är att börjar preskriptionstiden löpa från den dag då brottet begicks, men det finns ett undantag vid sexualbrott mot barn börjar det istället från dagen då barnet fyllt 18 år (35 kap 4 § BrB). Våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn preskriberas aldrig (35 kap 2 § BrB).

När preskriberas brottet?

Misshandel eller grov misshandel, vilket jag skulle klassa brottet du utsatts för som, preskriberas enligt vanliga regler. I det här fallet har brotten 2 respektive 6 års fängelse som maxstraff (3 kap 5-6 §§ BrB). Detta innebär en preskriptionstid på 5 eller 10 år (35 kap 1 § BrB). Misshandeln du utsattes för när du var 7-8 år är alltså preskriberad och det är tyvärr för sent att anmäla.

Jag vet inte vad du i din fråga menar med att du utsatts för mycket mer än vad du beskriver. Om du skulle ha utsatts för någon typ av sexualbrott från din mors sida är det dock inte preskriberat, och kan fortfarande anmälas.

Utsätts du fortfarande för brott?

Psykisk misshandel, som du uppger att du än idag blir utsatt för, kan också vara straffbart som misshandel eller ringa misshandel (3 kap 5 § BrB). Vid upprepade kränkningar kan det också vara fråga om grov fridskränkning (4 kap 4a § BrB). Om du fortfarande utsätts för hot om brottslig gärning (som hot om misshandel) kan även brottet olaga hot bli aktuellt (4 kap 5 § BrB). Det är svårt för mig att avgöra exakt vad den psykiska misshandeln innebär utifrån din beskrivning. Om du känner igen dig i något av de nämnda brotten skulle jag dock rekommendera att du anmäler händelserna till polisen. Även om de inte skulle anse att kraven för brotten är uppfyllda så har du inget att förlora på det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96614)