När preskriberas misshandel mot barn?

2020-12-26 i Påföljder
FRÅGA
Jag blev misshandlat av mina föräldrar när jag var ca 10 år, med livremmar, metspön m. m. Hade en hemsk barndom men klarat mig bra i livet trotts agg. Är 64 år idag. Misstänker att allt är preskiberat trots lärare såg min blodiga rygg?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription av brott finns i 35 kap brottsbalken (BrB).

När börjar preskriptionstiden?

Preskriptionstiden för ett brott beror på hur högt maxstraffet för brottet är. I vanliga fall börjar preskriptionstiden löpa från den dag då brottet begicks, men vid sexualbrott mot barn börjar det istället från dagen då barnet fyllt 18 år (35 kap 4 § BrB). Våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn preskriberas aldrig (35 kap 2 § BrB).

När preskriberas brottet?

Eftersom din fråga inte verkar röra ett sexualbrott så preskriberas det enligt vanliga regler. Jag skulle rubricera brottet du utsatts för som misshandel eller grov misshandel, vilka har 2 respektive 6 års fängelse som maxstraff (3 kap 5-6 §§ BrB). Detta innebär en preskriptionstid på 5 eller 10 år (35 kap 1 § BrB). Du har alltså tyvärr rätt i att brottet är preskriberat idag.

Lagstiftningen kan ändras

Det var inte förrän nu i år det bestämdes att våldtäktsbrott mot barn aldrig skulle preskriberas (se Regeringskansliet). Även grova våldsbrott mot barn har varit uppe för diskussion när det kommer till att slopa preskriptionstid (se t.ex. motion 2018/19:1030). Som regelverket ser ut idag är det inte möjligt att åtala något för brottet, men det är inte omöjligt att det kommer att ändras i framtiden. I så fall kan åtal även föras retroaktivt och ditt brott blir inte längre preskriberat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91293)