När preskriberas misshandel mot barn?

FRÅGA
Hej min son blev slagen av sin farfar 3 (kanske 4) gånger när han var 3-4 år. Det var 2013/2014. Räknas det som preskriberat nu 2019? Farfar kittlade min son, jag sade 2 gånger, "det räcker, farfar blir trött". Farfar: nej det är ingen fara". Plötsligt reste sig farfar, min son gjorde ett försök att hoppa upp mot farfar och då böjde han sig och smällde till min son rejält med handflatan i rumpan, stenhårt. Sonen skrek "Dumma farfar!"Nästa gång med, för att min son "retade sin syster", tredje gången nöp farfar "för hur ska man göra när man bett dem borsta tänderna 3 ggr." Sedan slog farmor min dotter, 5 år i rumpan, i uppfostringssyfte ".. och det fick väl farmor göra när hon cyklade över vägen utan att se sig för?!"De erkänner bara det första tillfället. Jag berättade bara för min mans syster då. Först 2017 berättade jag öppet för vänner och mina föräldrar. 2019 berättade jag för förskola och skola. Jag hade lovat barnens farmor för hon sade "nu säger du inte detta till någon!". (Hon och hennes son, min man har tryckt ner mig i 13 år..). Min fd man säger "han har inte slagit..!", han är helt i händerna på sin auktoritära mamma. Farmor trycker ner farfar. De har själva blivit slagna som barn och nöp sina egna barn som är födda -74, -76 och -79.Vad behövs som bevis? Jag polisanmälde juni-19.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med denna tunga fråga.

För att kunna besvara frågan om dessa brott är preskriberade så måste jag först utreda vilka brott det är. Eftersom farmor och farfar, genom slag och nyp, har tillfogat dina barn smärta så har dem gjort sig skyldiga till misshandel, se Brottsbalken 3 kap 5 §.

Nästa fråga som måste ställas är om detta ska betraktas som misshandel av normalgraden eller som ringa misshandel. Detta spelar roll eftersom preskriptionstiden för ringa misshandel är 2 år och normal misshandel är 5 år, se Brottsbalken 35 kap 1 § jämte 3 kap 5 §.

Dessa brott ligger i gränslandet mellan ringa och normal misshandel. I ett tidigare rättsfall så har slag mot en åttaåring, som gett upphov till lindrig och kortvarig smärta, ansetts vara ringa misshandel, se NJA 2017 s 1129. Det har dessutom ansetts vara ringa misshandel då en pappa, i tillrättavisande syfte, vid ett tillfälle grep tag i sin treårings nacke och vid ett annat slog honom på halsen. Båda gångerna uppkom smärta och rodnad, se RH 2000:100. Med tanke på att farmor och farfars slag och nyp, sannolikt, gett upphov till övergående smärta så är det sannolikt att denna misshandel bedöms som ringa, trots att det rör sig om så små barn.

Är den ringa så preskriberades brotten någon gång 2015-2016.

Skulle det vara så att brottet anses vara av normalgraden så kan brottet preskriberas senast någon gång 2019, förutsatt att det begicks 2014. Avgörande blir vilket datum dessa misshandlingar begicks.

När det kommer till bevis så krävs det ofta att de erkänner eller att det finns bilder på rodnader från slagen eller att det finns vittnen. Domstolen har dock rätt att värdera bevis hur de vill, så det går inte säga exakt vad som krävs. Dock så krävs det att det är ställt bortom rimligt tvivel att brottet har skett.

Hoppas detta har gjort att saker har klarnat!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77318)