FrågaARBETSRÄTTSjuk 02/12/2022

När preskriberas min rätt till sjuklön?

Hej Jag har upptäckt att min arbetsgivare ej har betalt ut min sjuklön vid ett tillfälle för 3 år sedan när jag var sjuk i 5 dagar. 1:a dagen karens men dag 2 till 5 med 80% sjuklön har jag inte fått. Kan jag nu tre år senare kräva de pengarna eller finns det någon preskriptionstid som gäller? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Rätten till sjuklön regleras framförallt i lagen om sjuklön. Jag förstår det som att din sjuklön uteblivit och du nu undrar om du kan kräva ut sjuklönen retroaktivt eller om den rätten preskriberats. Sjuklön utgår bara från första dagen vid en anställning om anställningen sträcker sig över minst en månad. Om anställningen är kortare än så har man rätt till sjuklön först efter fjorton dagar (3 § lagen om sjuklön). Något som kan vara bra att veta är att om du inte skulle ha rätt till sjuklön så kan du under samma period istället ha rätt till sjukpenning (27 kap. 10 § och 11 § socialförsäkringsbalken, SFB). I detta fall förstår jag det dock som att du har rätt till sjuklön och kommer därför utgå från det. Om så inte är fallet får du gärna höra av dig med en ny fråga eller besöka Försäkringskassans hemsida och läsa mer om rätt till sjukpenning som anställd.


Preskriptionstid enligt preskriptionslagen

Arbetsdomstolen har i mål AD 2006 nr 81 kommit fram till att preskriptionstiden för fordringar som rör anställningsförhållanden (så som det gör här) ska beräknas på samma sätt som för allmänna fordringar. Detta regleras därför i preskriptionslagen (PreskL). Preskriptionstiden för en fordran är i regel tio år (2 § PreskL). Det skulle innebära att det inte är försent för dig att kräva ut sjuklönen från din arbetsgivare även om det gått tre år sedan sjuktillfället. 


Preskriptionstid enligt annan lag

Preskriptionslagen är dock subsidiär (1 § PreskL). Det innebär att lagen endast gäller i den mån inte annat framgår av annan lag. Några exempel på detta är följande: 


- Semesterlagen (SemesterL) som reglerar preskription av fordringar som rör semesterlön och semesterersättning. 

- Lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar preskription av fordringar som rör lön under uppsägning eller liknande.

- Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som reglerar preskription av fordringar som rör kollektivavtal. 


I detta fall är varken SemesterL eller LAS relevanta. MBL skulle kunna vara relevant för din fråga om det är så att du har kollektivavtal med din arbetsgivare. Om det är så gäller nämligen MBL:s regler om preskription före reglerna i PreskL (4 § andra stycket MBL). Då gäller alltså istället en preskriptionstid på två år (64 § MBL). 


Slutsats

Om du inte är bunden av ett kollektivavtal har din fordran på din arbetsgivare inte preskriberats än eftersom preskriptionstiden är tio år. Om du däremot skulle vara bunden av ett kollektivavtal har du förlorat din rätt att kräva ut din sjuklön från arbetsgivare eftersom preskriptionstiden då istället är två år. 


Tips och råd

Mitt råd är att först ta reda på om du är bunden av ett kollektivavtal eller inte för att veta om du har lagstöd av ett krav på retroaktiv sjuklön eller inte. Om du inte skulle ha det kan det ändå vara en bra idé att prata med din arbetsgivare och förklara situationen. Det kan ju vara så att din arbetsgivare vill göra rätt för sig och då skulle denna kunna utreda möjligheten att utge din sjuklön retroaktivt även om denna inte är lagligen förpliktad till det längre. Det är ofta i arbetsgivarens bästa intresse att ha en god relation med sin arbetstagare, så det kan alltid vara värt ett försök!


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000