När polis kan göra husrannsakan

2016-07-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej.Om polis griper någon utanför sin bostad och anklagar personen i fråga, vara narkotikapåverkad. Får polis göra husrannsakan innan prov tagits, bevisats?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om husrannsakan finns bland annat i rättegångsbalken (1942:740) kap. 28. Husrannsakan för göras om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, vilket alltså är fallet när det gäller narkotikabrott. En polis får genomföra en husrannsakan direkt utan att vänta på beslut från undersökningsledare, åklagare eller rätten, om det föreligger så kallat "fara i dröjsmål" om int husrannsakan görs med en gång.

Det betyder att en polis får göra en husrannsakan direkt i det fall du beskriver om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, samt att det finns risk för att syftet med husrannsakan går förlorat om man måste vänta på ett beslut (tex förstörelse av bevis). Svaret på din fråga blir alltså, ja, polisen får under dessa förutsättningar göra husrannsakan innan prov har tagits på den misstänkte.

Hoppas det gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1092)
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel

Alla besvarade frågor (86486)