När övergår tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?

2020-05-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Finns det fortfarande något som säger att om man varit anställd ett år, så har man rätt att bli anställd? Har för mig att det har varit så i alla fall.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om rätten till att bli anställd när man har jobbat i ett år. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Är arbetsgivaren tvungen att anställa en person som har jobbat ett åt?

Det råder avtalsfrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare som innebär att båda parterna har rätt att fritt välja motpart i avtalsförhållandet. En arbetsgivare kan inte tvingas att ta en viss person i sin tjänst och en arbetstagare kan inte tvingas att utföra arbete åt en viss arbetsgivare.

Kan en arbetsgivare tidsbegränsad anställa arbetstagare utan några begränsningar?

Ett anställningsavtal gäller tillsvidare om parterna inte kommit överens om annat (4 § första stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd). Tidsbegränsade anställningar få dock träffas i vissa fall som särskild anges i lagen (4 § första stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd). Tillåtna tidsbegränsade anställningar upphör är visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år (5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd). Arbetsgivare kan inte anställa arbetstagaren tidsbegränsad hur länge den vill. Om arbetstagaren har varit visstidsanställd i mer än två år under femårsperiod (5a § första stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd). På motsvarande sätt övergår en anställning som vikarie till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställ i mer än två år under en femårsperiod (5a § tredje stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att friheten för arbetsgivaren att tidsbegränsad anställa arbetstagaren är inte obegränsad. Efter en viss tid övergår en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning först efter att man har varit anställd mer än två år under en femårsperiod. Anställningen upphör därför inte utan uppsägning vid den avtalade tidpunkten utan först efter uppsägning. Eftersom du har varit anställd i ett år, kan det inte vara tal om en övergång.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (734)
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?
2021-01-02 Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?
2020-12-31 Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?
2020-12-30 Brottsligt att betala praktikant ur egen ficka?

Alla besvarade frågor (88084)