När övergår risken för en vara på köparen?

Hej, När jag som kund beställer en pryl på nätet så kan säljaren skicka prylen till mig med en särskild leverantörstjänst. I den leveranstjänsten står det att om inte paketet går ner i min (kundens) brevlåda så ska brevbäraren lämna paketet utanför min dörr. Om paketet blir stulet av någon annan som passerar förbi min dörr innan jag hunnit hämta upp paketet där, vem blir då skyldig att betala för den stulna varan? Jag? Leverantören? Säljaren? Tack på förhand för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.

Din fråga gäller när den så kallade riskövergången sker vid köp av en vara. Då privatpersoner köper varor av näringsidkare regleras detta i konsumentköplagen (förkortad KKL) (1 § KKL). Med "riskövergång" menas den tidpunkt när risken för att en vara till exempel stjäls, förstörs eller försämras övergår på köparen av varan. Fram tills riskövergången är det säljaren som står risken för varan, men när risken har övergått på köparen blir man skyldig att betala säljaren trots att varan till exempel blivit stulen (8 § första stycket KKL).

Riskövergången sker vid avlämnandet

Risken för en vara övergår på köparen när varan avlämnas (8 § andra stycket KKL). Varan anses ha avlämnats då köparen eller någon som agerar för köparens räkning har fått varan i sin besittning. En transportör anses inte agera för köparens räkning i denna bemärkelse, om det är säljaren som erbjudit transportalternativet (6 § KKL). Både i det fall säljaren anlitar transportören, och i det fall säljaren erbjuder det valda transportalternativet (men det är köparen som anlitar transportören), så sker avlämnandet alltså först när transportören överlämnar varan och köparen får den i sin besittning. Om det valda transportalternativet däremot inte erbjuds av säljaren, anses avlämnandet ske redan när varan överlämnas till transportören.

Så här långt kan vi alltså konstatera att riskövergången sker vid avlämnandet, och avlämnande sker vid besittningsövergången. Som jag tolkar din fråga så erbjuder säljaren det transportalternativ som du nu överväger. Detta innebär att riskövergången vid en beställning kommer ske först när varan överlämnas till dig, och därmed kommer i din besittning. Här uppstår dock frågan vad som egentligen menas med besittning.

När får man besittning?

Att få besittning av en sak innebär som huvudregel att man tagit hand om saken. När det kommer till leveranser krävs det dock inte att man som beställare faktiskt tagit hand om den levererade varan, utan det räcker med att den har "överlämnats". Ett överlämnande måste dock ske antingen till beställaren personligen, dennes brevlåda, villatomt eller någon som får ta emot leveransen för beställarens räkning. Om beställaren till exempel bor i ett lägenhetshus, och varan vid leveransen läggs utanför lägenhetsdörren, anses varan inte vara överlämnand. I sådana fall (trapphusleveranser) krävs det att beställaren tar hand om varan för att han eller hon ska anses få besittning av den. Om en vara efter en sådan "trapphusleverans" blir stulen eller går sönder innan köparen hunnit ta hand om den, behöver han eller hon därav inte erlägga någon betalning - i stället har man rätt att kräva en ny vara av säljaren, alternativt häva köpet (9–10 § KKL).

Sammanfattning

Riskövergången är den tidpunkt då risken för att en vara till exempel stjäls eller går sönder övergår på köparen. Efter riskövergången måste köparen betala för varan trots att den blivit stulen/gått sönder. Om man har beställt en vara och valt ett transportsätt som säljaren erbjudit, sker riskövergången först när varan överlämnas av transportören till köparen. Överlämnandet måste dock ske till köparen personligen, dennes brevlåda eller någon som får ta emot leveransen för köparens räkning för att risken ska övergå. Även en leverans till köparens villatomt anses vara ett överlämnande och medför en riskövergång. Om köparen däremot bor i ett lägenhetshus anses inte varan överlämnad bara för att den ställs utanför lägenhetsdörren. I sådana fall måste varan tas om hand av köparen för att risken för varan ska övergå på honom eller henne. Om en vara stjäls/går sönder när risken fortfarande inte har övergått på köparen, har denne rätt att få en ny vara eller häva köpet.

Svaret i ditt fall är alltså beroende av om du bor i villa eller lägenhet. Om varan inte går ner i din brevlåda, och du bor i en villa, så får Du stå risken för att varan kan bli stulen om leverantören väljer att lämna varan utanför din dörr. Bor du däremot i lägenhet så är det säljaren som står risken för att varan stjäls utanför din lägenhetsdörr, då varan inte anses ha överlämnats. Först när du i så fall tar hand om varan övergår risken på dig.

Jag hoppas att mitt svar är tydligt, annars går det bra att återkomma med en ny fråga!

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo