När övergår olika tidsbegränsade anställningar till fast anställning?

Jag har arbetat för min nuvarande arbetsgivare (kommun) i 11 år, men inom olika tjänster.

Nu senast har jag arbetat 7 mån vikariat, 6 mån allmän visstid, och inne på ytterligare ett år vikariat. Jag är även förlängd till december 2021.

2019-05-15 tom 2019-12-31 vik

2020-01-01 tom 2020-06-31 ava

2020-07-01 tom 2021-06-31 vik

2021-07-01 tom 2021-12-31 vik

Arbetsgivaren menar att vi kan förhandla om möjlighet till fast tjänst när mitt vikariat går ut. Men borde inte konverteringsregeln enligt AB gå in den 1 okt 2021 o berättiga mig tills vidare tjänst?

Arbetsgivaren säger också att jag kan erbjudas en fast anställning men då "var som helst", dvs inte på min befintliga position.

Jag tycker det låter ytterst märkligt.

Hjälp mig!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa person kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen (2 § tredje stycket LAS).

Olika tidsbegränsade anställningar i följd kan leda till "inlasning"

Ett vikariat eller en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) när en arbetstagare har varit anställd i samma anställningsform hos arbetsgivaren i mer än två år i under en femårsperiod. Detta kallas även för "inlasning" (5a § LAS).

En anställning kan dock även övergå till fast om arbetstagaren haft olika tidsbegränsade anställningar i följd på varandra under sammanlagt mer än 2 år, precis så som du beskriver i din fråga med olika anställningsperioder av vikariat och allmän visstidsanställning (5a § första stycket andra punkten LAS).

När man ska räkna de två åren är det sammanlagd anställningstid på 731 dagar som gäller (se AD 2019 nr 56).

Utifrån de datum du angivit borde din anställning övergå från vikariat till fast anställning runt den 18–19 april 2021, eftersom du då arbetat mer än 731 dagar sedan din första anställning. Denna övergång sker automatiskt, vilket innebär att den anställde inte behöver uppmärksamma arbetsgivaren eller framställa krav för att anställningen ska anses övergått (5a § LAS).

För en arbetstagare som blivit "inlasad" gäller som huvudregel samma villkor för den fasta anställningen som hen hade under sin tidigare anställning (AD 2015 nr 26).

Ett kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före LAS

Din arbetsgivare och du kan inte tillsammans avtala bort dina rättigheter i LAS i ett individuellt anställningsavtal. Detta eftersom avtal som inskränker rättigheterna i LAS är ogiltiga. Däremot kan ett kollektivavtal ange andra bestämmelser än LAS och därmed påverka din rätt att bli fast anställd (2 § och 5a § LAS).

Du anger någon "konverteringsregel enligt AB" vilket jag antar utgör en bestämmelse i ett kollektivavtal som anger andra bestämmelser än LAS. Eftersom LAS är semidispositiv gäller således bestämmelserna i kollektivavtalet före lagen.

Sammanfattning

Utifrån de datum du angett borde din anställning automatiskt övergå från ett vikariat till fast anställning enligt LAS i slutet av april 2021. Detta eftersom du då arbetat i mer än 2 år hos din arbetsgivare men under olika tidsbegränsade anställningsformer.

Att anställningen övergår innebär att du inte behöver förhandla om möjlighet till fast tjänst efter denna tidpunkt, utan det sker som sagt automatiskt.

Jag har inte tillgång till den angivna konverteringsregeln som jag antar anges i din arbetsplats kollektivavtal, men om så är fallet så bör denna bestämmelse gälla före lagens.

När anställningen övergår gäller samma villkor för den fasta anställningen som du hade för den tidigare anställningen, det vill säga att den fasta anställningen rimligen ska gälla din tidigare position. I annat fall kan det bli tal om omplacering.

Min rekommendation

Om du är medlem i ett fackförbund är min rekommendation att du pratar vidare med dem angående vad som gäller för dig och din arbetsplats. Alternativt kan du boka tid med en av våra kunniga jurister för mer hjälp i din fråga.

Annars hoppas jag att du fått svar och att det löser sig för dig i slutändan!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”