När övergår ett vikariat till tillsvidareanställning?

2020-09-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, min sambo har varit vikarie på en förskola i 1år och 5 månader, sen tog hennes anställning slut men dom ville att hon skulle komma in och jobba ändå vilket resulterar till att hon nu jobbat där i 3 månader men inte skrivit på något nytt anställningsavtal, har hon fastanställning eller vad är grejen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Huvudregeln när det gäller anställningar är att de gäller tills vidare. Vissa tidsbegränsade anställningar är dock tillåtna och vikariat är en av dem (se 4 § första stycket LAS och 5 § LAS).

När det gäller den aktuella frågan har arbetstagaren vikarierat hos samme arbetsgivare i 1 år och 5 månader och sedan ytterligare 3 månader. Är det fråga om en sammanhängande period överstiger vikariatet helt klart den i anställningsskyddslagen angivna gränsen på högst två år under en femårsperiod. Det innebär att vikariatet utan att några åtgärder behöver vidtas har övergått till en tillsvidareanställning. Har det varit fråga om skilda vikariat vid olika tidpunkter skall vikariaten räknas samman. Uppgår då vikariaten sammanlagt till mer än två år under en femårsperiod övergår det senaste vikariatet till en tillsvidareanställning (5 a § 3st LAS). Man måste alltså i det fallet göra en bedömning för varje femårsperiod räknat bakåt från det senaste vikariatets sluttidpunkt.

När det gäller anställningstiden räknas varje dag som anställningen har varat, man räknar alltså inte bara själva arbetsdagarna. Detta innebär att helger etc. också räknas in i anställningstiden.

Det är också viktigt att observera att omvandlingen sker helt automatiskt när den aktuella tidsgränsen nås. Detta gäller även om arbetstagaren och arbetsgivaren inte varit medvetna om det. Arbetstagaren behöver alltså inte upplysa arbetsgivaren om detta eller framställa några krav. Detta framgår av Arbetsdomstolens praxis (se AD 2015:26).

Sammanfattningsvis har din sambo totalt jobbat i 1 år och 8 månader, vilket inte uppfyller kriteriet i 5a § 3st LAS , dvs. att din sambo behöver jobba två år under en femårsperiod för att vikariatet skall övergå till tillsvidareanställning.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (773)
2021-05-06 Kan man vara timanställd hur länge som helst?
2021-05-02 Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?
2021-04-30 Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?
2021-04-30 När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

Alla besvarade frågor (92030)