När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

2020-08-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hejsan. Jag har lite svårt att tolka LAS lagen.Jag har varit anställd i snart 2 år på samma företag som vikarie för en arbetstagare som varit tjänstledig. Men hur ser det ut för min del nu när 2 år gåttKan dom välja att inte anställa mig eller vad för laglig rätt har jag att begära anställning (tillsvidare)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till en tillsvidareanställning när du arbetat som vikarie i två år. Precis som du själv nämner regleras din fråga av lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Till att börja med kan nämnas att huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tills vidare (4 § stycke 1 LAS). Dock är vikariat ett av de tre sätt som man kan ingå avtal om tidsbegränsad anställning på. De två andra är allmän visstidsanställning och säsongarbete (5 § LAS).

Ett vikariats övergång till en tillsvidareanställning

Regeln om övergång vid vikariat finns i 5 a § stycke 3 LAS. Av bestämmelsen framkommer att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Denna övergång sker automatiskt så snart tidsgränsen på två år överskridits. Ett undantag kan dock vara om anställningen uppställer vissa krav enligt lag som arbetstagaren inte uppfyller, till exempel lärare enligt skollagen.

Viktigt att påpeka är att omvandlingsreglerna i 5 a § LAS är semidispositiva, vilket betyder att det är möjligt att avvika från dessa i kollektivavtal (2 § stycke 3 LAS). Det är därför lämpligt att kolla upp detta på din arbetsplats.

Sammanfattning

Ett vikariat övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när anställningen varat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod om inget annat är avtalat i ett kollektivavtal.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (816)
2022-01-27 Kan man provanställa någon igen efter att denne varit sjukskriven under prövotiden?
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?

Alla besvarade frågor (98704)