När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

Hejsan. Jag har lite svårt att tolka LAS lagen.

Jag har varit anställd i snart 2 år på samma företag som vikarie för en arbetstagare som varit tjänstledig. Men hur ser det ut för min del nu när 2 år gått

Kan dom välja att inte anställa mig eller vad för laglig rätt har jag att begära anställning (tillsvidare)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till en tillsvidareanställning när du arbetat som vikarie i två år. Precis som du själv nämner regleras din fråga av lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Till att börja med kan nämnas att huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tills vidare (4 § stycke 1 LAS). Dock är vikariat ett av de tre sätt som man kan ingå avtal om tidsbegränsad anställning på. De två andra är allmän visstidsanställning och säsongarbete (5 § LAS).

Ett vikariats övergång till en tillsvidareanställning

Regeln om övergång vid vikariat finns i 5 a § stycke 3 LAS. Av bestämmelsen framkommer att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Denna övergång sker automatiskt så snart tidsgränsen på två år överskridits. Ett undantag kan dock vara om anställningen uppställer vissa krav enligt lag som arbetstagaren inte uppfyller, till exempel lärare enligt skollagen.

Viktigt att påpeka är att omvandlingsreglerna i 5 a § LAS är semidispositiva, vilket betyder att det är möjligt att avvika från dessa i kollektivavtal (2 § stycke 3 LAS). Det är därför lämpligt att kolla upp detta på din arbetsplats.

Sammanfattning

Ett vikariat övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när anställningen varat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod om inget annat är avtalat i ett kollektivavtal.

Vänliga hälsningar,

Marina AlsayeghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”