När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

2019-12-20 i Anställningsformer
FRÅGA
I lagen om anställningsskydd (LAS) står det att ett vikariat automatiskt går över till en fast anställning efter två år. Räknas det från den dag man anställts? Exempelvis om jag började 1 april 2018 blir avtalet automatiskt en fastanställning den 1 april 2020 eller är det något annat man tar hänsyn till exempelvis avdrag för semesterdagar eller liknande? Vikariaten har pågått utan avbrott i en omfattning på 100 % sedan 1 april 2018.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Huvudregeln när det gäller anställningar är att de gäller tills vidare. Vissa tidsbegränsade anställningar är dock tillåtna och vikariat är en av dem (se 4 § första stycket LAS och 5 § LAS).

Lagregeln du syftar på är den så kallade omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Det är mycket riktigt så att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (se 5 a § tredje stycket LAS). Ett undantag från detta gäller anställningar som kräver viss behörighet enligt lag, till exempel för lärare.

När det gäller anställningstiden räknas varje dag som anställningen har varat, man räknar alltså inte bara själva arbetsdagarna. Detta innebär att helger etc. också räknas in i anställningstiden. I ditt exempel är det alltså så, att om du tillträdde ett vikariat den 1 april 2018 och arbetar utan avbrott, kommer ditt vikariat att övergå till en tillsvidareanställning efter den 1 april 2020.

Det är också viktigt att observera att omvandlingen sker helt automatiskt när den aktuella tidsgränsen nås. Detta gäller även om arbetstagaren och arbetsgivaren inte varit medvetna om det. Arbetstagaren behöver alltså inte upplysa arbetsgivaren om detta eller framställa några krav. Detta framgår av Arbetsdomstolens praxis (se AD 2015:26).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82649)