När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

2019-06-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har en tillsvidareanställning på 25% sedan flera år tillbaka. Jag har anmält intresse för ökad sysselsättningsgrad. I två år har jag utöver min fasta anställning haft ett vikariat 50% på samma typ av tjänst och alltså arbetat totalt 75%. Min arbetsgivare vill förlänga vikariatet med ytterligare ett år (pga långtidssjukskriven kollega med samma arbetsuppgifter som jag). Jag kommer alltså ha vikarierat i tre år, med en tillsvidaretjänst i grunden. Kan arbetsgivare göra så? Gäller inte "konverteringsregeln" LAS § 5a om jag redan har en tillsvidareanställning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer nedan att hänvisas till Lag om anställningsskydd (LAS) och dess regler om olika anställningsformer.

Inledningsvis ska nämnas att det i 5 § LAS stadgas att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för vikariat. 5 a § 3 st. LAS anger när ett vikariat automatiskt övergår till en tillsvidareanställning. Det framgår av lagrummet att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Då jag tolkar det som att du har haft en anställning i form av vikariat hos arbetsgivaren i två år i en följd, bör vikariatet därmed övergå till en tillsvidareanställning och inte ett förlängt vikariat (som din arbetsgivare föreslår). Detta med hänsyn till att du därmed har passerat den tvåårsgräns som konverteringsregeln i 5 a § LAS uppställer. Observera att övergången till en tillsvidareanställning anses ske per automatik så snart tidsgränsen överskridits.

Mitt råd till dig är att i första hand ha en dialog med din arbetsgivare om det hela. Om du är medlem i ett fackförbund kan du också ta hjälp av dem i frågan.

Jag hoppas att du fick klarhet i det hela, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82613)