När övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

Min dotter har varit timanställd inom restaurangbranschen i mer än åtta år. Ska hon inte få bli tillsvidareanställd nu?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) finns det två anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning (så kallad visstidsanställning), 4-5 §§ LAS. Timanställningen som din dotter har haft är förmodligen en tidsbegränsad anställning där hon exempelvis haft korta visstidsanställningar på varandra.

För att den tidsbegränsade anställningen ska gå över i en tillsvidareanställning måste din dotter ha haft en eller flera allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år inom en femårsperiod. Den sammanlagda anställningstiden måste alltså överstiga 720 dagar under de senast fem åren för att anställningen ska gå över till en tillsvidareanställning, 5a § LAS.

För att veta om din dotter har rätt till en tillsvidareanställning måste ni alltså räkna ut hennes sammanlagda anställningstid. Anställningstiden räknas inte från det allra första anställningstillfället till och med nu, utan det är de perioder där din dotter faktiskt arbetat eller exempelvis haft en längre visstidsanställning som räknas. Vid timanställningar ingås ofta ett nytt anställningsavtal för varje arbetstillfälle där arbetsgivaren kan garantera arbetstagaren arbetstid, och det är dessa perioder som ni kan räkna in i den sammanlagda anställningstiden. Om det är svårt att räkna ut själva kan ni ta kontakt med arbetsgivaren.

Om din dotters totala anställningstid överstiger 720 dagar de senaste fem åren så ska hennes timanställning alltså automatiskt övergå till en tillsvidareanställning, 5a § LAS. Eftersom lagstiftningen ändrats de senaste åren och din dotter varit anställd under så många år är det dock svårt för mig att ge er annat än allmän information. Anställningstid din dotter haft innan lagen ändrades ska dock ändå självklart räknas in i den sammanlagda anställningstiden. För att få reda på vad som gäller i just din dotters fall kan ni vända er till hennes arbetsgivare eller till det fackförbund som din dotter tillhör.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alma LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo