När övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

2016-04-20 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej och tack för en trevlig sida.Min fråga ärJag har jobbat som vikarie inom barnomsorgen nu sen maj 2013 .Hoppar in på dom olika avdelningarna där jag har behövts.Hade ingen aning vad LAS står för eller innebär för mig. Arbetskollegorna har lite småtisslat om att arbetsgivaren sagt att dom inte kan ringa in mig för att jag då är nära en inläsning. Under mina snart 3 år räknade jag ihop till 377 las dagar. Hur vet jag hur många dagar jag har kvar till LAS? Hur räknar jag.Hoppas på svarMvh Ann-Christine Scheffel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med vill jag förklara vad LAS är och vad det innebär för dig.

LAS står för Lagen om anställningsskydd och har som syfte att reglera arbetsförhållanden, t.ex. hur en uppsägning får gå till, avskedande eller vilken turordning personal ska bli uppsagd i när det föreligger arbetsbrist i företaget. Där finns också regleringar kring vikariat. Du kan läsa mer om vad LAS innehåller, här, det är alltid bra att veta vad du har för rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.

Som huvudregel gäller en anställning tillsvidare, dvs. den fortlöper tills någon av parterna vill att anställningen ska avslutas. Det finns dock undantag från detta som regleras här. Det som är intressant för dig är de tidsbegränsade anställningsformerna allmän visstidsanställning och vikariat. Så som jag har förstått dig så blir du uppringd när det är brist på personal och hoppar in på de avdelningar där du behövs? Detta låter som en allmän visstidsanställning snarare än ett vikariat. Vikariat är bundna till en specifik tjänst och består så länge ordinarie personal är ledig eller tjänsten blir tillsatt med annan ordinarie personal. Dessa två anställningsformer är lätta att blanda ihop då benämningen ”vikarie” ofta används för båda två i vardagligt tal.

Om vi utgår från att du har en visstidsanställning så tror jag att det dina arbetskollegor syftar på är att efter en viss tid så övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning dvs. ett fast jobb. I LAS står nämligen att ”om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning”, här.

Detta innebär för din del att när du har jobbat i sammanlagt 2 år så övergår din anställning i tillsvidareanställning. Jag uppfattade dig som att du jobbat i sammanlagt 377 dagar under 3 år hos denna arbetsgivare, vilket skulle innebära att du har 353 arbetsdagar kvar att jobba till att du genom LAS blir tillsvidareanställd. (Jag är lite osäker på beräkningen av dagar gällande huruvida helgdagar ska tas med eller inte, men jag utgår från att 2 år är 730 dagar)

Tips: LAS reglerar till största del vad som gäller när en arbetstagare har en tillsvidareanställning men du har rättigheter som arbetstagare även om du bara har en tidsbegränsad anställning i form av allmän visstidsanställning! Läs t.ex. https://lagen.nu/1982:80#P15S1, om vad som gäller om din anställning skulle bli avslutad.

Sammanfattningsvis: LAS står för Lagen om anställningsskydd och reglerar förhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare. Genom denna lag kommer din allmänna visstidsanställning, när du arbetat sammanlagt 2 år under en 5 års period, övergå till en tillsvidareanställning. Detta innebär att du har 353 arbetsdagar kvar tills dess.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll