När övergår en "timanställning" till en tillsvidareanställning?

2020-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, När går en timanställning över till en tillsvidareanställning? Hur många dagar ska man ha arbetat in? Har en fråga till gällande projektanställning: Om man har arbetet på ett projekt i mer än två år (sammanhängande), går man över till en tillsvidareanställning då även om ens projekt inte är avslutat än? Tusen tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Timanställning

Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare om inget annat anges, i praktiken innebär det att en anställning är en tillsvidareanställning om avtal inte träffats om något annat. Avtal om olika sorters tidsbegränsade anställningar får dock träffas och det ska då framgå av anställningsavtalet att det är en tidsbegränsad anställning. De tidsbegränsade anställningsformer som man får träffa avtal om är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete, 5 § Lag om anställningsskydd (LAS). Det får även träffas avtal om provanställning, 6 § LAS. En timanställning är officiellt inte någon egen riktig anställningsform. Anställningen i sig måste alltså vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Begreppet innebär i princip bara att lönen betalas ut per timme. I praktiken brukar man, typiskt sett, prata om att en timanställning föreligger när arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att arbetstagaren ska utföra arbete åt arbetsgivaren, vars omfattning och arbetstid inte är helt och hållet bestämt i förväg, alltså att arbetstagaren vid upprepade tillfällen kallas in för arbete. Vissa kallar det för timanställning när det rör sig om en tillsvidareanställning som är begränsad till vissa timmar. Det vanligaste är dock, när man pratar om timanställning, att det rör sig om flera visstidsanställningar, det vill säga upprepade tidsbegränsade anställningar.

Projektanställning

Projektanställning som anställningsform är egentligen inte något juridiskt begrepp. Det finns alltså inga särskilda lagbestämmelser om "projektanställningar". Man brukar dock, i praktiken, tala om "projektanställning" när det rör sig om en anställning för ett specifikt projekt för en begränsad tid. Det utgör då en tidsbegränsad anställning. Arbetsrättsligt kan den ses som en allmän visstidsanställning.

Omvandling till en tillsvidareanställning

Om man som arbetstagare är allmänt visstidsanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om man har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än 2 år under en femårsperiod. Likaså gäller om man har ett vikariat. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man har haft tidsbegränsade anställningar, (såsom visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning), i sammanlagt 2 år om anställningarna följer på varandra. En anställning anses ha följt på en annan om den tillträtts inom 6 månader från den föregående, alltså om det gått max 6 månader mellan anställningstillfällena, 5 a § LAS. Det som räknas in i de 2 åren är tiden som man faktiskt varit anställd. Vid en så kallad timanställning är det alltså varje separat arbetstillfälle som räknas ihop. Varje arbetspass som man arbetar och har timlön för ses som ett arbetstillfälle.

Genom kollektivavtal får avvikelser göras från ovannämnda bestämmelser, 2 § LAS, varför andra regler kan gälla enligt eventuellt kollektivavtal.

Sammanfattning

Har man haft en allmän visstidsanställning på arbetsplatsen i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ska alltså anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Det kan finnas särskilda regler kring vad som gäller för just konvertering till tillsvidareanställning i det kollektivavtal som eventuellt gäller på arbetsplatsen. Det bästa kan då vara att kontakta facket för att få ett individuellt svar på vad som gäller i just denna fråga.

Hoppas att detta svar kan vara behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (738)
2021-01-24 Kan jag säga upp mig innan provanställningen har börjat?
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA

Alla besvarade frågor (88529)