När övergår en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?

2020-04-09 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har haft säsongsarbete, vikariat och allmän visstidsanställning i snart 3 år hos en och samma arbetsgivare alla anställningar har följt på varandra. När jag flyttade till en annan stad så sa jag upp mig, var borta i 2 månader och kom sedan tillbaka och fick en ny allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare. När jag sedan söker en fast tjänst som dem satt ut så fick jag inte den pga dem hävdar att min LAS har blivit nollad, alltså att jag inte var först på las-listan längre, och tjänsten blev tilldelad en annan kollega. Har min LAS verkligen blivit nollad, det gick ju inte ens 6 månader? Och har jag inte rätten till en fast anställning när jag jobbat "extra" i mer än 2 år? (Handels)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som gäller för anställningar och dess former hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Jag förstår av din fråga att du har haft olika typer av tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare under 3 år – och undrar när en tidsbegränsad anställning går över i en tillsvidareanställning (fast anställning) samt om du har nollställt dina LAS-dagar. Jag kommer börja med att redogöra för när en tidsbegränsad anställning går över till en fast anställning, och sedan gå igenom nollställning av LAS-dagar.

Allmän visstidsanställnings övergång till tillsvidare

En allmän visstidsanställning (ALVA) övergår till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd i en ALVA hos samma arbetsgivare, i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller en period där flera olika tidsbegränsade anställningar har följt varandra (5a§ första stycket LAS). Eftersom att din totala sammanlagda anställningstid just nu uppgår till 3 år, så bli endast den första beräkningsperioden aktuell i detta fall.

För att nå upp till denna gräns på två år, så kan man lägga samma flera allmänna visstidsanställningar om de har skett under samma femårsperiod – det behöver alltså inte vara fråga om en och samma anställning som har varat i mer än två år. Om du exempelvis under denna femårsperioden började med en allmän visstidsanställning på 1 år, och sedan 2 år senare får en ny visstidsanställning på 1,5 år – så har du inom femårsperioden sammanlagt haft en visstidsanställning i 2,5 år och anställningen ska då övergå till en tillsvidare anställning.

Denna femårsperiod kan också överskridas om du mellan de allmänna visstidsanställningarna har haft andra tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare – och det inte har gått mer än 6 månader mellan de olika anställningarna (5a§ andra stycket LAS). Eftersom att det endast är allmänna visstidsanställningar som kan omvandlas på detta sätt, så krävs det att det är just en allmän visstidsanställning som innehas när omvandlingen sker.

Vikariats övergång till visstidsanställning

En annan tidsbegränsad anställning som kan övergå till en tillsvidareanställning är vikariat. För att ett vikariat ska övergå till en tillsvidareanställning, krävs det att du ska ha varit anställd i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a§ tredje stycket LAS).

Det är viktigt att notera att det krävs att du antingen har varit anställd på allmän visstidsanställnings i mer än två år under en femårsperiod eller varit anställd på vikariat i mer än två år under en femårsperiod. Man kan alltså inte räkna ihop vikariat och allmän visstidsanställning för att nå upp till gränsen.

Det framgår inte av din fråga om antingen din allmänna visstidsanställning eller ditt vikariat har varat mer än två år och jag kan därför inte säga om just din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning.

Nollställning av LAS-dagar

Den tid med visstidsanställning inom ramtiden (antingen femårsperioden eller, perioden med sammanhängande tidsbegränsade anställningar) kan inte nollställas eller bortses ifrån, inte heller om du eller din arbetsgivare säger upp anställningen – detta är ett skydd för den anställde.

LAS-dagar kan endast frånses i två fall:

1. Tidsbegränsade anställningar som faller utanför ramtiden

2. Anställningstid efter att den anställde fyllt 67 år (5 b § LAS)

Sammanfattning

Om antingen din allmänna visstidsanställning eller ditt vikariat har uppgått till mer än två år – så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.

Eftersom att vi fortfarande befinner oss inom ramtiden för beräknandet av de tidsbegränsade anställningar – så borde inte din LAS ha nollställts.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91127)