När övergår en anställning till tillsvidareanställning samt arbetsrättsliga konsekvenser vid en verksamhetsövergång

2017-09-11 i Anställningsformer
FRÅGA
Min dotter har jobbat som undersköterska (utbildad) på Attendo sedan oktober 2015 som "timmis" och har jobbat över 2000 timmar än så länge. Hon vill ha fast anställning. Nu skall driften gå över till kommunen i stället och jag undrar vad som gäller? När har hon rätt till fast anställning? Jag är rädd att eftersom hon söker om sitt jobb att det börjar räknas från början igen?? Med vänlig hälsningANna
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst ska det sägas att "timanställning" inte är en anställningsform enligt LAS (lagen om anställningsskydd). För att ta reda på vilka rättigheter din dotter har måste man först definiera den korrekta anställningsformen. Ofta går det att utläsa ur hennes individuella anställningsavtal eller det tillämpliga kollektivavtalet. Det vanliga är att timanställning klassas som en allmän visstidsanställning (se 5 § första punkten LAS). Vad som däremot ibland är mindre tydligt är om varje arbetspass ska ses som en separat visstidsanställning eller om visstidsanställningen ska anses löpa även de dagar man inte jobbar. Även för den här frågan behöver man studera hennes anställningsavtal samt kollektivavtalet för att ge ett korrekt svar.

Den nämnda frågan är av högsta vikt för att svara på om hon ska få en tillsvidareanställning ("fast" anställning eller ej). Det är nämligen så att en allmän visstidsanställning automatiskt övergår i en tillsvidareanställning när man varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod. Detta gäller så länge inte något annat står i tillämpligt kollektivavtal. Beroende på hur man enligt ovan beräknar din dotters anställningstid kan det alltså vara så att hennes anställning automatiskt ska övergå i en tillsvidareanställning i oktober 2017.

Det framgår inte helt tydligt i din fråga på vilket sätt driften går över till kommunen. Om det är så att kommunen genom avtal förvärvar verksamheten av Attendo följer arbetstagarna med i den verksamhetsövergången. Alla rättigheter och skyldigheter som arbetstagarna hade till den gamla arbetsgivaren (Attendo) följer också med till den nya arbetsgivaren (kommunen) (se 6 b § LAS). Om man kan tala om en sådan verksamhetsövergång följer alltså din dotters anställningstid med till den nya arbetsgivaren och man börjar inte räkna från noll igen.

Jag hoppas att detta svar gav dig lite mer klarhet i hur lagen ser ut och vilka rättigheter din dotter har. Det krävs däremot en lite mer djupgående utredning av avtalen och verksamhetsövergången för att definitivt precisera situationens juridiska konsekvenser. Du är varmt välkommen att boka ett möte med vår Juristbyrå som kan hjälpa dig att gå igenom vilka avtal som behöver studeras och vad som krävs för att kunna fastställa en verksamhetsövergång enligt LAS.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (793)
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?
2021-07-06 Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

Alla besvarade frågor (94270)