När övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

2020-12-11 i Anställningsformer
FRÅGA
Har jobbat i en kommun i tolv månader som visstidsanställd, det fattas några dagar till 12 månader förstås. Anställningsperiod 191202-200630, 200810-201231. De har fortfarande inte bekräftat uppsägning eller fortsatt anställning. I Las paragraf 5a står om visstidsanställning att; "En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag."Hur tolkar jag det? Borde jag då få en tillsvidaretjänst nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över när din allmänna visstidsanställning kommer övergå till en tillsvidareanställning. Detta regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis kallad LAS.

När en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år. Denna period om två år kan nås på två sätt. Det ena är genom att man inom loppet av en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt två år. Det andra är att man haft flera olika tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren som följt på varandra som sammanlagt utgör en anställning om två år (5a § första stycket LAS). Med sådana tidsbegränsade anställningar avses allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS). Det krävs då inte att den upparbetade tiden om två år skett inom en femårsperiod. Skrivningen du hänvisar till avser det sistnämnda av dessa två alternativ och reglerar när flera tidsbegränsade anställningar ska anses ha följt på varandra (5a § andra stycket LAS). Den innebär alltså inte att en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning efter sex månader.

När din anställning kommer övergå till en tillsvidareanställning

Du har varit anställd hos din arbetsgivare i lite mindre än tolv månader. Du behöver då arbeta kvar i lite mer än 12 månader till, det vill säga sammanlagt mer än två år, för att din allmänna visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Det är alltså då den första beräkningsregeln som blir aktuell så länge du har uppnått den upparbetade tiden om två år inom en femårsperiod.

Skulle det istället vara så att du blir anställd hos samma arbetsgivare i en annan visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete är det istället den andra beräkningsregeln som blir aktuell. I så fall får du räkna samman den tid du redan arbetat med den tid du arbetat i den nya anställningen, så länge de anses följa på varandra. De anses följa på varandra länge den nya anställningen tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. (5a § andra stycket LAS).

De olika beräkningsreglerna kompletterar varandra, och den av dem som först resulterar i att din allmänna visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning ska tillämpas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91133)