När övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

PGA centralisering av tjänst till annan ort har jag blivit uppsagd 2014 med avgång den 18/5-2015 (6 månader) Företaget har inte löst situationen utan haft mig på visstid och nu kommer tredje perionden som räcker till 30/6. under tiden mellan fast och visstidanställningar har jag inte haft någon karensdag. När kan jag se mig som fast anställd igen, med en ny uppsägninngsperiod. Lite intressant blir det i så fall i Januari 2017 då jag blir 55 år och har ett års uppsägningstid i stället för 6 månader.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över när din visstidsanställning, som inträdde (som jag förstår det) den 18 eller 19/5-15 övergår till en tillsvidareanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) se https://lagen.nu/1982:80.

I 5 § 2 st i LAS finns regler om när en allmän visstidsanställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning, där framgår att om man varit visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod så övergår anställningsformen från allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning.

I 2 § 3 st i LAS så framgår att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer(facket) kan göra avsteg från den regeln genom kollektivavtal. I ditt fall vet jag inte om din arbetsgivare har ett kollektivavtal eller vad som står i kollektivavtalet, så jag besvarar din fråga utifrån vad reglerna i LAS ger uttryck för.

Av informationen ur din fråga har jag utläst att din visstidsanställning har varat från den 18 el. 19/5-15, och ska sträcka sig till, åtminstone 30/6-16. Den tidsperioden är således inte tillräcklig för att anställningen ska omvandlas till en tillsvidareanställning, i ditt fall krävs att du är visstidsanställd fram till 18 el 19/5-17 för att din anställning automatiskt ska omvandlas till en tillsvidareanställning. Då har tiden du varit visstidsanställd alltså passerat sammanlagt två år under en femårsperiod.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo