FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer17/12/2019

När övergår allmän visstidsanställning och vikariat i en tillsvidareanställning?

Hej, jag har jobbat på mitt arbete i 2 år som timanställd, bytte nu till heltid på företaget men vikariat alltså visstidsanställning. Min fråga är om jag har rätt till en tillsvidareanställning och när isåfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och dess regler om allmän visstidsanställning, vikariat och tillsvidareanställning.

Enligt 5 § 1 st. 1 och 3 p. LAS får avtal träffas om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning och vikariat. Din "timanställning" klassas rent arbetsrättsligt sätt som allmänna visstidsanställningar. I 5 a § 1 st. 1 p. LAS framgår vidare att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Vad detta betyder är att din anställning kommer att övergå i en tillsvidareanställning när du har har haft allmän visstidsanställning på arbetet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Om din allmänna visstidsanställning inte har överskridit gränsen på två år, framgår det av 5 a § 1 st. 2 p. LAS att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av bland annat allmän visstidsanställning och vikariat, och anställningarna följt på varandra. Detta betyder att du kan lägga ihop tiden för allmänn visstidsanställning och vikariat, och när de sammanlagt överskrider två år kommer anställningen att övergå i en tillsvidareanställning.

Svaret på din fråga är således följande: När du har haft allmän visstidsanställning eller allmän visstidsanställning + vikariat på arbetsplatsen i sammanlagt mer än två år ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?