När omvandlas min anställning till en tillsvidareanställning?

2017-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej.Gällande LAS 5 §:Jag har haft ett vikariat i 1 år. Sedan 4 visstidsanställningar i direkt anknytning i 11,5 månader. Sedan har jag nu ett vikariat i direkt anknytning i 6 månader. Per i dag har jag varit anställd sammanhängande i över 2 år. Jag har inte haft några dagar mellan mina anställningsavtal. Har min tjänst gått över till tillsvidare eller inte? Måste jag ha minst 2 år av antingen visstid eller vikariat innan min anställning går över till tillsvidare? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställningsformer och vad som gäller för dem finner du i Lag om anställningsskydd (LAS). Det finns olika sätt som en anställning kan övergå till en tillsvidareanställning på och jag kommer nedan redogöra för hur det kan gå till.

Allmän visstidsanställning – omvandling till tillsvidareanställning
En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a§ första stycket första punkten LAS). För att nå upp till två år kan arbetstagaren lägga samman flera allmänna visstidsanställningar om de skett under en femårsperiod. Det behöver alltså inte vara fråga om en enda sammanhängande anställning som varat i mer än två år. Detta innebär att om du varit anställd på allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år under en period på fem år, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.

Vikariat - omvandling till tillsvidareanställning
Ett annat sätt som din anställning kan övergå till en tillsvidareanställning på är om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a§ tredje stycket LAS). Även här är det inte nödvändigt att det varit fråga om ett enda sammanhängande vikariat, utan det går att använda flera vikariat för att komma upp till två år - om de skett under en femårsperiod. Detta innebär att om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.

Bedömning av din situation
Viktigt att notera är att det krävs att du antingen varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Utifrån det du berättar, förstår jag det som att du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt 11,5 månader och att du varit anställd på vikariat i sammanlagt 1,5 år. Än så länge har du alltså varken uppfyllt det tvåårskrav som gäller för allmän visstidsanställning eller det tvåårskrav som gäller för vikariat för att din anställning ska kunna omvandlas till en tillsvidareanställning. Om du exempelvis skulle bli anställd på ytterligare ett vikariat på mer än sex månader och detta sker inom fem år från det att du hade ditt första vikariat, kommer din anställning övergå till en tillsvidareanställning.

Viktigt att komma ihåg är att 5a§ LAS är semidispositiv. Detta betyder att om det finns andra och avvikande regler i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 5a§ (2§ tredje stycket LAS). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?