När nationaldagen infaller på en helg

2020-04-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är anställd på kommunen och arbetar 30h/vecka. Pga att nationaldagen är en lördag i år får vi anställda en annan valfri dag att vara ledig på. Men enligt min chef gäller det bara de som arbetar minst 40h/vecka. Är det verkligen rätt? Jag går ju, precis som alla andra, miste om en dags ledigt pga nationaldagen är en lördag.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline

Svaret på din fråga finner du i kollektivavtalet din arbetsgivare, kommunen, är ansluten till. Det är inte säkert att alla anställda får ledigt på samma villkor. Det finns alltså inga allmänna regler som styr vilka som ska kompenseras när nationaldagen infaller på en helg.

När nationaldagen då infaller på en lördag eller söndag kan det innebära en rätt att vara ledig på en annan dag. Frågan regleras i kollektivavtalen och jag kan därför inte ge ett mer precierat svar. Normalt omfattas de som jobbar på statliga myndigheter måndag-fredag (kontorsarbetstid). Vanligtvis har arbetsgivaren och facket kommit överrens om vad som ska gälla och reglerat detta.

Alltså borde du undersöka vad som står i relevant kollektivavtal för att reda ut vad som gäller på din arbetsplats. Det kan alltså variera beroende på själva anställningen också, tyvärr kan jag inte ge ett mer precist svar!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86836)