När någon jagar en annan med kökskniv, hur rubriceras det?

FRÅGA
Hur rubriceras det om en berusad person bråkar med en annan, greppar tag i kökskniv och börjar jaga den andre som dock undkommer oskadd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag är brottsbalken (BrB).

Jag kan inte med säkerhet uttala mig om vad denna gärning skulle rubriceras som eftersom det krävs en individuell bedömning av tingsrätten i varje enskilt fall. Men det du beskriver låter som något som skulle kunna rubriceras som försök till misshandel (3 kap. 5 §, 3 kap. 11 § och 23 kap. 1 § BrB).

Till misshandel döms den som uppsåtligen tillfogar annan person kroppsskada (3 kap. 5 § BrB). Den som försöker misshandla någon men inte lyckas döms för försök till misshandel (3 kap. 11 § BrB). För att personen ska dömas för försök krävs dock att brottet är påbörjat och att det fanns fara för att gärningen skulle leda till att brottet fullbordades (23 kap. 1 § BrB). Även vid försök krävs uppsåt, dvs. att personen hade uppsåt att fullborda brottet (1 kap. 2 § första stycket BrB). Självförvållad berusning utgör inget undantag utan en "vanligt uppsåtsbedömning" ska göras (1 kap. 2 § andra stycket, NJA 2011 s. 563 och NJA 2011 s. 611). Detta innebär att om personen vid gärningstillfället både hade avsikt att skada den andre och insikt om risken att handlandet kunde leda till kroppsskada så är uppsåtskravet uppfyllt.

Jag vet inte om det är du som har blivit utsatt för det som du beskriver. Det kan hur som helst vara bra att känna till att förutom att du kan ta kontakt med polisen så finns det mycket annan hjälp att få. Du kan t.ex. få hjälp av vården, socialtjänsten och brottsofferjourer. De kan ge råd, stöd och i vissa fall ett tillfälligt, skyddat boende.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91363)