FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt25/06/2018

När måste man betala skatt vid försäljning av hus?

Jag och min systerson äger en fastighet gemensamt. Taxeringsvärde 590.000 kr. Kan jag överlåta min del tillrett värde av 300.000 kr utan att det blir skatt på beloppet.

Lawline svarar

Jag och min systerson äger en fastighet gemensamt. Taxeringsvärde 590.000 kr. Kan jag överlåta min del tillrett värde av 300.000 kr utan att det blir skatt på beloppet.

Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!

Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).

Vad händer vid köp/försäljning?

Vid en försäljning av en fastighet måste man alltid betala skatt på eventuell.

Vad händer vid en gåva?

Vid gåvor behövs dock ingen skatt betalas, utan den som får gåvan "tar över" skatten på så vis att anskaffningsvärdet inte förändras på grund av gåvan. När gåvotagaren vid ett eventuellt senare tillfälle säljer huset beräknas alltså skatten från försäljningsvärdet och gåvogivarens införskaffningsvärde. "Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation." (44 kap 21 § IL). För att det ska anses vara en gåva kan ingen motprestation ske, dvs din systerson kan inte "ge" dig betalningen. Om ni gör så anses det ändå vara en försäljning.

Slutsats

Om du ska få betalning för din andel av huset måste du betala skatt på vinsten.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare