När måste en giltig återkallelse av anbud ske?

2020-06-30 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Detta gäller köp-och sälj avtal mellan privatpersoner via facebook. En person på sin privata facebook "vägg" annonserar ut en sak, ex en jacka och skriver i inlägget "säljes för 300 eller högsta bud. En annan person lägger ett högt bud via privatmeddelande, men ångrar sig genast och meddelar säljaren att denne drar tillbaka anbudet, säljaren har inte hunnit läsa budet än.a) Visst är det så att köparen inte är bunden anbudet eftersom inget accept nåddes? b) Skulle det vara annorlunda om annonsen inte gjordes på personens "vägg", men istället i en facebook köp-sälj grupp?c) Om säljaren skulle hunnit läsa meddelandet med budet innan köparen drog tillbaka anbudet, skulle då köparen vara bunden av sitt anbud? Det skulle därför rå ett avtalsbrott?Tacksam för svar! :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga återfinns i avtalslagen (AvtL). När det gäller avtal är gäller att anbud och accept är bindande för avgivaren var för sig (se 1 § första stycket AvtL). Ett anbud eller en accept kan emellertid återkallas, förutsatt att detta sker innan mottagaren tar del av anbudet eller accepten (se 7 § AvtL). Svaret på din fråga a) är således att köparen inte är bunden av sitt anbud eftersom hen återkallade anbudet innan mottagaren tog del av detta. Observera att anledningen till att det är en giltig återkallelse är att mottagaren inte tagit del av anbudet, och inte på grund av ingen accept nåddes.

När det gäller din fråga b) ser jag ingen anledning till varför situationen skulle skilja sig åt beroende på om annonsen gjordes på säljarens "facebookvägg" eller i en köp-och-sälj grupp. Rätten att kunna återkalla sin accept eller sitt anbud gäller oavsett.

I ditt scenario c) skulle det mycket riktigt röra sig om avtalsbrott. Om säljaren hunnit ta del av anbudet är återkallelsen inte giltig (se 7 § AvtL). Anbudet är bindande för avgivaren enligt 1 § första stycket AvtL och den inom svensk rätt starka principen om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). I och med att köparen är bunden av sitt anbud uppkommer ett avtalsbrott om hen inte fullgör sin del av avtalet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (311)
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?
2020-12-23 När ingår man avtal?

Alla besvarade frågor (88318)