När ska bodelning göras?

FRÅGA
Vad gäller om det inte har skrivits någon bodelning inom ett år enligt sambolagen ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid upphörande av samboförhållande av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna, samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 8 § sambolagen. Denna begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § 2 st. sambolagen.

Det relevanta är således när begäran skett och inte när bodelningsavtalet upprättats. Förutsatt att bodelningen begärts av någon av samborna inom ett år från samboförhållandets upphörande, ska bodelning ske.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80290)