När måste besked om återgång från tjänstledighet senast lämnas?

Hej!

Jag har en arbetsrättslig fråga som jag hoppas ni kan titta på. Om man är tjänstledig från arbetsgivare 1 där man har en tills vidare anställning för att prova på ett annat arbete i sex månader, kan arbetsgivare 1 kräva att man ska lämna besked senast två månader innan tjänstledigheten tar slut om huruvida man kommer tillbaka efter tjänstledighetens slut? I praktiken innebär ju detta att tjänstledigheten förkortas med en tredjedel. Vad skulle hända om man inte lämnade besked till arbetsgivare 1 två månader innan därför att man inte vet med 100-procentig säkerhet om arbetsgivare 2, dvs den där man är provanställd i sex månader, kommer att anställa en tills vidare efter tjänstledigheten? Kan man i värsta fall bli av med båda jobben? Det verkar finnas ett tidsglapp på två månader där man i värsta fall löper en risk. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Det finns ingen generell lagstadgad rätt till tjänstledighet för att få prova på ett annat jobb, vilket innebär att det är arbetsgivaren som i varje enskilt fall kan bestämma om tjänstledighet för anställning hos annan arbetsgivare ska beviljas eller avslås. Det finns dock några situationer där rätt till tjänstledighet är reglerad i lag, exempelvis tjänstledighet för att starta egen verksamhet (Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet) och tjänstledighet tjänstledighetsrätt för statligt anställda (Tjänstledighetsförordningen).

Om tjänstledigheten gäller för att starta egen verksamhet kan den nekas om den nystartade verksamheten konkurrerar med den nuvarande arbetsgivarens eller skulle innebära stora svårigheter för arbetsgivare (t.ex. om du är den enda anställda hos arbetsgivaren). För rätt till tjänstledighet krävs att du varit anställd hos arbetsgivaren minst sex månader eller under 12 månader de senaste två åren. Du måste minst tre månader i förväg anmäla till din arbetsgivare att du vill vara tjänstledig, och även ange bl.a. hur lång tjänstledigheten förväntas bli. Din arbetsgivare får inte säga upp eller avskeda dig på grund av att du utnyttjar rätten till tjänstledighet, enligt , och får heller inte påföra andra försämringar i din anställning, .

Statligt anställdas rätt till tjänstledighet regleras som sagt i Tjänstledighetsförordningen, där "Ledighet för utlandstjänst m.m.", "Föräldraledighet", "Ledighet för vissa kommunala uppdrag", "Ledighet för facklig anställning", samt "Annan ledighet" tas upp.

Om du blir beviljad tjänstledighet som inte hänför sig till att du startar egen verksamhet eller att du är statligt anställd så har alltså arbetsgivaren rätt att bestämma villkoren, med begränsning från t.ex. Lagen om anställningsskydd. Det bästa är att tillsammans med arbetsgivaren gå igenom vilka villkor som ska gälla för tjänsteledigheten, och därefter ta beslut om villkoren känns acceptabla så ni båda vill skriva under för de villkoren.

Är din arbetsgivare bunden av kollektivavtal kan det finnas bestämmelser där kring rätt till tjänstledighet. Om kollektivavtal finns kan det vara till fördel att kolla igenom det eller kontakta den relevanta fackföreningen för hjälp och råd.

Vänliga hälsningar,

Lovisa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000