När måste åtal väckas och omhäktningsförhandling hållas?

Om man sitter häktad med restriktioner och åtal är bestämt att väckas t.ex. senast den 30 april, när måste då stämningsansökan senast lämnas till Tingsrätten? Kan stämningsansökan lämnas så sent som samma dag? Personen i detta fall har blivit först häktad och sen omhäktad en gång (omhäktning p.g.a. att man väntade svar på DNA mm). I detta fall kan det ju även bli aktuellt med omhäktning, samma fråga där, när måste detta senast lämnas in?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar får svar på är dels när åtal måste väckas i detta fall och dels när ev. omhäktning måste ske. Frågan avser alltså häktning och åtal, vilket regleras i rättegångsbalken (RB).

När måste åtal väckas?

Du beskriver i din fråga att ett datum har satts för när åtal ska väckas. Detta datum kan enligt lag flyttas bakåt i tiden men även förlängas om detta begärs av åklagaren före det att tiden löpt ut, 24 kap. 18 § RB. Detta innebär alltså att stämningsansökan kan lämnas in både före och efter den 30 april, tiden får dock inte bestämmas till längre tid än vad som är nödvändigt. Enligt lag ska förundersökningen bedrivas så skyndsamt som omständigheterna tillåter, 23 kap. 4 § RB. Att förundersökningen ska bedrivas skyndsamhet är dock ingen garanti för att åklagaren inte kommer att begära mer tid, det är helt enkelt olika från fall till fall.

Under förundersökningen skall utredas, vem som är skäligen misstänkt för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för att väcka åtal mot denne. Därtill ska även bevisningen beredas i sådan grad att denna kan framställas under ett och samma tillfälle i rätten, 23 kap. 2 § RB. När detta är klart, vilket som ovan nämnts tar olika tid från fall till fall, så kommer åklagaren att väcka åtal, 20 kap. 6 § RB. Det är således svårt för mig att säkert säga när stämningsansökan kommer att lämna in i just det specifika fall som du är intresserad av.

Omhäktning

Enligt rättegångsbalken ska omhäktningsförhandling hållas med högst två veckors mellanrum fram till dessa att åtal väckts. Vid denna förhandling ska rätten särskilt se till att utredningen bedrivs skyndsamt, för att åtal ska kunna väckas så snart detta är möjligt, 24 kap. 18 § RB. Jag kan tyvärr inte säga exakt när nästa omhäktningsförhandling ska hållas, detta är något som domstolen bestämmer vid varje enskilt förhandlingstillfälle och är alltså inget som åklagaren ansvarar för. Men som ovan nämnts så måste en omhäktningsförhandling hållas med högst två veckors mellanrum fram till dess att åklagaren väljer att väcka åtal.

Hoppas att du fått svar på din fråga trots att det kanske inte var det svar du hoppats på, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”