När kan straffansvar för olovlig avlyssning aktualiseras?

FRÅGA
Hur fungerar olovlig avlyssning gällande om jag har ett samtal med en person över telefon angående en incident, och min vän bredvid mig spelar in samtalet men deltar inte i samtalet utan det är endast jag och personen i telefon som pratar men hen är inte informerad om att samtalet är inspelat
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig avlyssning regleras i Brottsbalkens (BrB) 4 kapitel.

Olovlig avlyssning

Olovlig avlyssning förutsätter att någon olovligen med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, dit allmänheten inte har tillträde till och som personen själv inte deltar i eller som personen obehörigen berett sig tillträde till (4 kap. 9 a BrB).

Rekvisitet olovligen innebär att en avlyssning eller upptagning som sker med samtycke från den som har rätt att förfoga över samtalet, exempelvis personerna som samtalar, inte omfattas av bestämmelsen. Samtycket måste alltså tydligt framgå från den som utsätts för inspelningen.

Vidare uppställs ett krav på att den olovliga avlyssningen sker i hemlighet. Det innebär i ditt fall att den andra personen i samtalet är omedveten om att samtalet spelas in.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över situationen då en person i hemlighet avlyssnar samtal mellan andra. Rekvisitet innebär att den som spelar in ett samtal som den själv deltar i omfattas inte av bestämmelsen. Vidare kan det vara bra att känna till att personen som inte har medverkat till själva upptagningen som i efterhand lyssnar på denna inte heller omfattas av bestämmelsen.

Dock kan medverkansansvarsreglerna bli tillämpliga (23 kap. 4 § BrB) om du exempelvis främjat personen till den olovliga avlyssningen. Det räcker i princip att ha någon form av inflytande över händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning för att medverkan ska bli aktuell, även om inflytandet anses som obehövligt och onödigt.

Detta gäller i ditt fall

Enligt lag är det personen som olovligen och i hemlighet spelar in ett samtal med andra med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel som kan drabbas av straffansvar. Eftersom du själv inte spelar in samtalet kan du undgå straffansvar. Däremot, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan medverkansansvarsregler tillämpas varför ett straffansvar kan bli aktuellt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96532)