När kan polisen göra husrannsakan?

2020-05-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Blev tagen av polisen för några veckor sedan dem misstänkte narkotika brott men det ända dem hittade på mig var rullpapper, därefter slet dem nycklarna ur min hand och frågade vart jag bodde. Dem fan sedan mängd narkotika på ca 70 gram. Min fråga är då hade dem rätt att ta mina nycklar och genomsöka lägenheten? Har åkt dit på ringa narkotikabrott för många år sedan men inte efter det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då polisen tagit dina nycklar och genomsökt din lägenhet är det fråga om en husrannsakan (28 kap 1 § Rättegångsbalken, hädanefter förkortad RB). Nedan kommer jag att gå igenom hur reglerna kring husrannsakan ser ut och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

Vad är en husrannsakan?
En husrannsakan innebär att hus, rum, eller slutet förvaringsställe genomsöks för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av ett brott. En husrannsakan där man söker efter föremål kallas för en reell husrannsakan och regleras i 28 kap 1 § RB.

När får en husrannsakan göras?
En husrannsakan får göras när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Beviskravet "anledning att anta" är ett lågt ställt beviskrav. Det innebär, förenklat sett, att det finns en eller flera konkreta omständigheter som stödjer misstanke om brott.
Brott på vilket fängelse kan följa innebär i stort sett att det är ett brott man kan dömas till fängelse för.

När en husrannsakan görs ska man även se till att skälen för åtgärden (alltså varför man gör husrannsakan) uppväger det men eller intrång som det innebär för den enskilde,28 kap 3 a § RB, alltså en proportionalitetsbedömning.

Vem får besluta om en husrannsakan?
En husrannsakan kan beslutas av rätten, åklagare eller undersökningsledare, 28 kap 4 § RB. Vem som beslutar beror på omständigheterna i det enskilda fallet.
Är det fara i dröjsmål kan även polisman besluta om husrannsakan, 28 kap 5 § RB. Med fara i dröjsmål menas då exempelvis att ,man måste göra en husrannsakan snabbt, annars finns det risk för att viktiga bevis kan tas bort.

Sammanfattning
I den situation som du beskriver så har polisen gjort en husrannsakan i din lägenhet. Narkotikabrott är ett brott på vilket fängelse kan följa ( se 1-3 §§ i Narkotikastrafflagen (1968:64).Att de hittade rullpapper kan även eventuellt nå upp till beviskravet "anledning att anta" (som en konkret omständighet som stödjer misstanke om brott). Att polisen beslutat om husrannsakan kan också vara i sin ordning, med tanke på att polisman har rätt att besluta om husrannsakan om det är fara i dröjsmål.
Utifrån de omständigheter jag har fått i din fråga skulle det alltså kunna vara en situation där polisen kan göra en husrannsakan.

Dock ska det tilläggas att om du tycker att polisen har agerat felaktigt finns möjligheten för dig att göra en JO-anmälan till Justitieombudsmannen.
Länk finns här: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?