Beslag och hemlig avlyssning av mobiltelefon

2016-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
När har polisen rätt att läsa sms och lyssna på telefonsvarare (röstbrevlåda)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen kan läsa sms och lyssna på telefonsvararen som finns i en mobiltelefon efter att den tagits i beslag. För att något ska kunna tas i beslag krävs inte brott av viss svårighetsgrad, det är tillräckligt att det finns skälig anledning att anta att mobiltelefonen har betydelse för utredning om brott (27 kap. 1 § Rättegångsbalken).

När polisen har tagit en mobiltelefon i beslag kan de alltså söka igenom all information som finns i den för att hitta uppgifter för att utreda brott, d.v.s. de får läsa sms och lyssna på telefonsvararen. Polisen kan dock undersöka en mobiltelefon redan under en kroppsvisitation. En sådan undersökning av mobiltelefonen begränsas dock till en undersökning för att utreda om den frånhänts någon annan person genom brott och bör kunna begränsas till en kontroll av mobiltelefonens utseende, om den har en viss PIN-kod, IMEI-nummer eller något annat identifierbart kännetecken. Att vidare undersöka mobiltelefonens lagrade uppgifter bör strida mot tvångsmedlets ändamål att kroppsvisitera någon om inte något beslut om beslag av mobiltelefonen finns.

Polis kan även i hemlighet läsa sms och komma åt annan information på en telefon. Denna åtgärd kallas för hemlig avlyssning. Hemlig avlyssning är ett tvångsmedel som innebär att polisen avlyssnar innehållet i till exempel telefonsamtal, mejl och sms. Tvångsmedel (på samma sätt som kroppsvisitation och beslag) är integritetskränkande och får endast användas för att inskränka integriteten i den mån den stämmer överens med acceptabla ändamål. En konsekvens av detta blir att man t.ex. inte får använda tvångsmedel i syfte att komma över information om brott som man inte utreder i syfte att få fram överskottsinformation.

Det krävs också för att hemlig avlyssning skall få företas att den som tvångsmedlet används mot är skäligen misstänkt för ett brott. Avlyssning får dock inte ske om det i straffskalan för brottet som utreds är föreskrivet mindre än två års fängelse. Man kan alltså inte bli avlyssnad om man endast begått ett bötesbrott.

Sammanfattningsvis får polisen undersöka lagrade uppgifter, såsom sms och telefonsvarare, i en mobiltelefon endast efter beslag och företa hemlig avlyssning endast när den som utreds är skäligen misstänkt för ett brott där minimistraffet är två års fängelse.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på processrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?