När kan polis lägga ned en förundersökning?

2020-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej,Min flickvän har bettet sig konstigt och föreställer sig massa om att till exempel svenska regering är ett nät för pedofiler och är inte riktigt frisk (det fick jag reda på idag när hon behandlas för vård) men hon anmälde mig för våldtäkt och att mitt hus är ett ställe för våldtäktsmän att våldta just henne och polisen gjorde en husrannsakan och beslagtog sängkläder. Min fråga är vad jag kan förvänta mig. Hur troligt är dem att dem stryker utredningen? osv.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

Förundersökningens förutsättningar och förfarande

En förundersökning är till för att samla bevis och utreda om de finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal (23 kap. 2 § RB). Förundersökningen ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 § första stycket RB). Ett fall av våldtäkt är under allmänt åtal, vilket innebär att en åklagare i första hand väcker åtalet (20 kap. 6 § RB). Utredningen för brottet ska bedrivas objektivt och beakta omständigheter som talar både för och emot din skuld (23 kap. 4 § första stycket RB).

Husrannsakan sker när det finns skälig anledning att anta att brott begåtts

Att polisen beslagtog sängkläderna innebär att en utredning mot dig har påbörjat och att föremålen skäligen kan antas ha betydelse för utredningen (27 kap. 1 § första stycket RB). Polisen kan endast göra en husrannsakan om det finns skälig anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa (28 kap. 1 § första stycket RB). Det innebär att polisen vid tillfället av husrannsakan har funnit att det finns skälig anledning att anta att du begått våldtäkten.

Du ska bli meddelad om förundersökningen visar att du är skäligen misstänkt för brottet

Polis eller åklagare ska underrätta dig om misstanken ifall förundersökningen har kommit så långt att du skäligen kan misstänkas för brottet (23 kap. 18 § RB). När förundersökningen avslutats, ska åklagaren besluta om hen ska väcka åtal mot dig eller inte (23 kap. 20 § RB). Åklagaren kan i detta fall endast väcka åtal om tillräckliga skäl för det finns (23 kap. 2 § RB). Åklagaren bör endast åtala om det är sannolikt att den misstänkte blir fälld på den bevisningen som då finns. Om åklagaren väljer att väcka åtal mot dig kan du endast bli fälld om rätten finner att det är ställt utom rimligt tvivel att du begått våldtäkten.

Men om du ännu inte fått en underrättelse av polisen, har förundersökningen inte kommit så långt att du är skäligen misstänkt för våldtäkten.

Kan stryka förundersökning om det inte finns anledning att fullfölja

Förundersökningen kan läggas ned trots att den påbörjats, om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen (23 kap. 4 § andra stycket RB). Anledningen kan exempelvis bestå i att utredningen inte ger resultat och att inga utredningsåtgärder kan förbättra möjligheterna att slutföra förundersökningen. Förundersökningen kan också ge bevis som talar för att du inte begått brottet.

Sammanfattningsvis är det svårt att veta hur troligt det är att utredningen stryks eftersom jag inte har någon möjlighet att överblicka allt bevismaterial. Men polisen kommer att meddela dig om förundersökningen kommit så långt att det ligger nära till hands att väcka åtal mot dig. Oavsett så krävs det att du utom rimligt tvivel begått brottet för att faktiskt dömas och fällas för det. Det är en väldigt hög bevisbörda som otroligt sällan fäller oskyldiga.

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?