FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder07/08/2020

När kan man tidigast friges från fängelsestraff?

Kan man bli släppt från fängelset tidigare än planerat om man sköter sig? Med tidigare menar jag alltså innan den villkorliga frigivningen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan släppas ur fängelse tidigare än den villkorliga frigivningen, om man sköter sig. Svaret är ganska enkelt, och det är nej.

Huvudregeln är att den som fått fängelse, ska friges efter att 2/3 av straffet avtjänats. (26 kap. 6§ första stycket brottsbalken (Brb)). Det löper en prövotid efter frigivningen, motsvarande det som återstår av straffet, men minst ett år och straffet är helt verkställt när prövotiden gått ut (26 kap. 10§ Brb). Den 1 juli i år skärptes dock reglerna för villkorlig frigivning, gällande bland annat möjlighet att förlänga övervakningstiden, få fotboja eller drogtestas. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Den villkorliga frigivningen träder dock inte in om straffet understiger 30 dagar, om fängelse dömts ut enligt 28 kap. 3§ brottsbalken (fängelse i kombination med skyddstillsyn), eller om fängelse dömts ut från ett förvandlingsstraff för böter (26 kap. 6§ Brb). Om det finns synnerliga skäl mot att villkorligt friges, ska frigivningen skjutas upp (26 kap. 6a§ Brb). Synnerliga skäl kan vara om man bryter mot lag, förordning eller handlingsnormer i fängelset, eller om man bryter mot villkor som är del av den dömdes verkställighetsplan.

Det innebär att det tidigaste man kan komma ut ur fängelset är efter 2/3 av sitt fängelsestraff, dock kan man inte få villkorlig frigivning om ens fängelsestraff endast är 30 dagar. Då avtjänas hela. Villkorlig frigivning innebär just att man skött sig och inte brutit mot normer eller regler i fängelset. Det innebär dock inte att man ändå kanske slussat ut successivt mot slutet av sitt fängelsestraff, man kan få fler permissioner, flyttas till en anstalt med lägre säkerhetsklass och liknande. Men den tidigaste tiden man kan friges från fängelse, är när man avtjänat 2/3 av straffet. Det är kriminalvården som beslutar om den villkorliga frigivningen (26 kap. 9§ Brb).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo