När kan man ta ut index på ett hyreskontrakt som avser lokal?

Hej, Kan man ta ut index på ett hyreskontrakt lokal som löper tillsvidare? Eller måste avtalet löpa på bestämd tid om minst tre år?

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga! 

För att ta ut index krävs som du hävdar att ett hyreskontrakt som avser lokal löper på bestämd tid om minst tre år (12 kap. 19 § tredje stycket Jordabalken (JB)). Det är alltså inte möjligt att göra om kontraktet löper tills vidare. Träffas ändå avtal som strider mot detta, ska hyran utgå med ett belopp som är skäligt (12 kap. 19 § femte stycket JB). Vidare är förbehåll i ett hyresavtal som strider mot bestämmelsen utan verkan mot hyresgästen (12 kap. 1 § femte stycket JB

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 

Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning