När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?

2021-01-19 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan!Jag har ett andrahands hyreskontrakt utan slutdatum.På kontraktet står det inget specifikt om uppsägningstid.Det närmaste som står är: "Hyresavtalet förlängs ytterligare ett år om det inte sägs upp av någon av parterna senast 3 månader innan gällande avtals slut. Uppsägningen skall vara skriftlig."Det handlar väl bara om förlängning av kontrakt? Eftersom det inte finns något slut på avtalet?Borde inte det innebära att det inte finns någon uppsägningstid?Det står ingenting annat på kontraktet som skulle kunna tolkas som uppsägningstid. Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras antingen av lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) eller hyreslagen. Av frågan framkommer inte vilken av lagarna som blir tillämplig i ditt fall men av 1 § privatuthyrningslagen framkommer vad som krävs för att den lagen ska vara tillämplig. Lagen gäller när någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller däremot inte upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen enbart den första upplåtelsen. Om inte privatuthyrningslagen är tillämplig blir hyreslagen tillämplig istället.

Jag kommer nedan i svaret att utgå från båda lagarna eftersom jag inte vet vilken som blir tillämplig i ditt fall men utifrån informationen ovan kan du ta reda på det och utgå från det svaret som blir tillämpligt i ditt fall.

Om inget specifikt avtalats gällande uppsägningstiden ska den lagstadgade tiden gälla och nedan står det vad som gäller för båda lagarna.

Om hyreslagen är tillämplig har du som hyresgäst, i de fall det rör sig om en bostadslägenhet, alltid rätt att säga upp ett avtal att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § hyreslagen). Detta är oberoende av hur lång hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. (Jag utgår från att det rör sig om en bostadslägenhet).

Om privatuthyrningslagen är tillämplig har du som hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § stycke 2 privatuthyrningslagen).

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1553)
2021-05-04 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid när huset jag hyr ska säljaS
2021-04-30 Gäller jordbalken även vid distansavtal?
2021-04-30 Uppsägningstid för inneboende
2021-04-30 Ska jag eller hyresvärden laga fönstret?

Alla besvarade frågor (92012)