När kan man kräva att en hyresvärd renoverar en hyresrätt?

Hej! Jag bor i en hyresrätt sedan några månader. Mitt kök är väldigt slitet och, helt ärligt, väldigt omodernt. Det är extremt låg arbetsyta, samtliga skåp och lådor är slitna och trasiga. Dessutom är det silverfisk i köket som har funnits där i flera år enligt tidigare hyresgästen. Kan man begära en renovering av köket?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Din fråga rör en hyresvärds skyldigheter för en hyreslägenhet och således är 12 kap. Jordabalken (JB) tillämpligt. 

Vad kan ställas för krav på en hyreslägenhet?

Under hyrestiden är hyresvärden skyldig att se till att lägenheten håller sådan standard att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9§ + 12 kap. 15§ st 1 JB). För att förstå vad som menas med detta kan man se till vad hyresföremålet har för syfte att fungera som. En lokal behöver till exempel ha en helt annan standard än vad en bostadslägenhet behöver ha. En lägenhet ska alltså vara brukbar och fungera på sådant sätt som förväntas av en bostad.

Vad kan man kräva från hyresvärden?

En hyresvärd ska med skäliga mellanrum underhålla lägenheten genom att exempelvis måla, tapetsera om och byta ut vitvaror i köket (12 kap. 15§ st 2 JB). Detta ska göras för att bibehålla ovan nämnda standard på lägenheten. Det kan vara svårt att kräva ett visst skick på en lägenhet utöver att lägenheten ska vara i godtagbart skick, vara hel och fullt fungerande. Om det är saker i lägenheten som är trasiga så bör man kunna kräva att det repareras. Renoveringar borde också efter viss tid kunna krävas med hänvisning till ålder och slitage. Lagen ställer inte upp några specifika tidsangivelser för när dessa reparationer behöver göras. Behovet av renovering kan skilja sig beroende på lägenhetens skick och det ska därför bedömas vara skäligt att exempelvis renovera ett kök. Vad gäller tapetsering eller målning borde man som hyresgäst kunna kräva detta efter en viss tidsperiod, cirka 10-15 år, även om det inte uppenbarligen syns att det behövs. 

Vad får man som hyresgäst göra själv?

Att tillägga är att du som hyresgäst har rätt att exempelvis måla eller tapetsera om på egen hand på egen bekostnad (12 kap. 24a§ JB). Större renoveringar är däremot inte tillåtet utan hyresvärdens godkännande, exempelvis att ändra planlösningen i lägenheten eller riva ut ett kök eller badrum på egen hand. 

Vad kan man som hyresgäst göra?

Jag råder dig att i första hand ta kontakt med din hyresvärd och förklara vad du önskar ska renoveras i lägenheten och varför. Om din hyresvärd skulle vägra att utföra dessa renoveringar och du bedömer att det är något som behöver göras för att hålla en godtagbar standard på din lägenhet så kan du vända dig till Hyresnämnden. Hyresnämnden kan hjälpa dig och din hyresvärd med att reda ut er tvist. Om du vill kontakta Hyresnämnden angående detta så skickar du in en skriftlig ansökan. Du hittar en sådan blankett (här)


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning