När kan man häktas?

FRÅGA
Läste nyligen att en person gripits för dubbelmordet i Linköping 16 år efter. Det fick mig att tänka på en sak. Åklagaren bedömde ju att risk för återfall i brott inte fanns men i detta fall blev han ju häktad ändå. Finns det folk som mördat och inte gripits förän flera år efteråt men som inte återfallit i samma brott eller annan brottslighet efter det under de år de varit i frihet efter mordet och som av den anledningen slipper att bli häktade? Kan det påverka så gärningsmannen går fri längre (alltså att det dröjer innan han kallas till förhör) ifall de bedömer att återfall inte finns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När får häktning ske?

Om en person är misstänkt på sannolika skäl för brott där påföljden är föreskrivet fängelse ett år eller mer kan personen häktas förutsatt att det föreligger antingen flyktfara, kollusionsfara eller om det finns risk att personen fortsätter sin brottsliga verksamhet (24 kap. 1 § rättegångsbalken).

- Flyktfara innebär att det bedöms föreligga risk för att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

- Kollusionsfara innebär att det bedöms föreligga risk för att den misstänkte försvårar brottets utredning genom att undanröja bevis eller liknande.

- Risk att personen fortsätta sin brottsliga verksamhet är en preventiv häktningsgrund och har ett preventivt syfte att personen inte ska fortsätta begå brott.

Sammanfattning

Ovanstående tre punkter utgör alltså tre olika skäl för häktning varav något av de måste föreligga för att häktning ska få ske. Om det inte anses att personen löper risk att fortsätta sin brottsliga verksamhet kan det exempelvis ändå föreligga risk för att denne försöker undandra sig lagföring eller försvårar i utredningsarbetet. Om inget av de tre alternativen föreligger får häktning inte ske.

Det är således inte enbart risken för återfall i brottslighet som är betydande i häktningsfrågan, utan det kan även vara någon av de övriga punkterna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98575)