När kan man få rättshjälp?

2019-04-22 i Rättshjälp
FRÅGA
Hur kan en förälder som stämmer en annan förälder få rättshjälp? Känns väldigt fel att utnyttja skattemedel så du kan få ensam vårdnad särskilt om de då de även ljuger och har framkallat tvisten själva samt har blandat in soc. Jag har betalat 4 gånger så mycke för att försvara mig som mamma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Rättshjälp är en möjlighet för att få hjälp om vissa krav är uppfyllda (jfr 1-2 § rättshjälpslagen). För att man ska ha möjlighet att beviljas rättshjälp krävs det att man är privatperson, man inte har en rättsskyddsförsäkring, man har ett ekonomiskt underlag som är mindre än 260.000 kr/år, det inte handlar om ett brottmål och det ska anses rimligt att staten bidrar (6-8 § rättshjälpslagen).

I ditt fall har jag ingen närmre bakgrund, men mest troligt är att din motpart har en låg eller ingen inkomst och inte heller någon försäkring med rättsskydd. För rättshjälp i familjemål krävs att det finns särskilda skäl; det innebär att det i regel inte beviljas rättshjälp för mål om skilsmässa. Däremot anses det vara särskilda skäl när parterna inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Rättshjälpsmyndigheten gör endast en bedömning av om det anses rimligt att staten bidrar och om det finns särskilda skäl, vilket det verkar finnas i ert fall. Myndigheten gör ingen bedömning av om någon av parterna ljuger eller själva har framkallat tvisten.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (61)
2020-05-18 Kan Lawline bistå med rådgivning i civilrättsligt ärende?
2020-03-22 Har jag rätt att välja försvarare?
2019-11-04 Påverkar mina skulder min möjlighet att få rättshjälp?
2019-07-04 Hur får vi hjälp med att överklaga beslut om rättshjälp?

Alla besvarade frågor (80629)