När kan man få ersättning vid en felaktig utförd operation?

FRÅGA
Jag har genomgått en ögonlaseroperation för närsynthet. Detta har resulterat väldiga problem med torra ögon som tycks vara kroniska.Innan operationen har jag blivit underrättad om risker, men fått lugnande besked då det är ovanligt med bestående torrhet. Jag blev också undersökt av en optiker, där jag förklarade att jag har haft torra ögon vid linsanvändning. Optikern menade att det inte var något hinder. Det skrevs även under avtal om att man som patient varit medveten om riskerna.På operationsdagen skulle läkaren göra en andra undersökning på mina ögon, men detta skedde inte, utan det var raka vägen till operationsbordet.Jag vill hävda att mina ögonproblem hade kunnat förhindras om inte läkaren frångått rutinerna - denne skulle aldrig ha gjort ingreppet. Därmed anser jag mig ha rätt till ersättning. Jag har även besökt en privatläkare i efterhand som menar att operationen aldrig skulle ha gjorts på mig.Har jag rätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill inledningsvis tydliggöra att jag inte kommer kunna besvara frågan om operationen är korrekt utförd eller inte. Detta kräver ingående medicinska kunskaper och är istället en fråga för medicinsk kunnig personal att besvara. Det jag däremot kommer kunna svara på är hur du ska gå tillväga för att ansöka om ersättning samt vilka förutsättningar som krävs för att få den beviljad.

Vårdgivare har en skyldighet att teckna patientförsäkring

Frågor om rätt till patientskadeersättning regleras i patientskadelagen (PSkL). Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring 13 § PSkL. Alla offentliga och privata vårdgivare har en skyldighet att teckna en patientförsäkring 12 § PSkL. För att ansöka om försäkring är det därmed vårdgivarens försäkringsgivare du ska vända dig till. I det fall vårdgivaren finansieras av regionen är Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) dess försäkringsgivare. LÖFs försäkring omfattar även privata vårdgivare i de fall de har ett vårdavtal med regionen. I annat fall kan andra vårdgivare ha egna patientförsäkringar.

Trots skyldigheten, kan det förekomma situationer då vårdgivaren inte har tecknat en försäkring. I ett sådant fall kan du ändå ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientförsäkringsföreningen 14 § (PSkL) kan då gå in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betala eventuell ersättning.

Förutsättningar för ersättning

I 6 § första stycket PSkL framgår vilka skador som ger rätt till patientskadeersättning. Det ska vara tal om en personskada som ska ha kunnat undvikas genom ett annat mindre riskfyllt utförande. Vidare förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

För att ha rätt till ersättning för en behandlingsskada enligt 6 § p. 1 PSkL, ska skadan vara orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Vidare stadgas att ersättning endast ska ges om skadan kunnat undvikas på något sätt genom ett annat utförande eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

Din situation

Du kan ha rätt till ersättning för ditt ögonproblem i det fall den uppkommit som en följd av din operation. Jag kan utifrån din fråga inte ge dig en tydlig bedömning då det kräver särskilda medicinska kunskaper. På så vis råder jag dig att vända dig till din vårdgivares försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Om det skulle vara så att din vårdgivare trots sin skyldighet saknar patientförsäkring kan du går in på LÖF:s hemsida och anmäla ditt ärende. Anmälan görs på www.lof.se.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97574)