När kan man beviljas rättshjälp och/eller rättsskydd?

2020-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA
Kan ja begära rättshjälp vid domstol och är det bättre än rättskyddsförsäkring?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om rättshjälp finns i rättshjälpslagen (här).

Vem kan få rättshjälp?

För att man ska kunna beviljas rättshjälp krävs att vissa förutsättningar enligt lagen är uppfyllda. De allmänna förutsättningarna som ska vara uppfyllda för att den sökande ska ha rätt till rättshjälp finns att läsa i lagen 6-8 §§ (här). Bland annat gäller att den sökande ska vara privatperson, vara i behov av ett juridiskt biträde, ha ett ekonomiskt underlag som understiger 260 000 kr per år, saken får inte röra brottmål och det ska anses rimligt att staten bidrar ekonomiskt.

Vidare gäller att att rättshjälp inte får beviljas, om den rättsökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten, se 9 § (här). Om den sökande inte har rättsskydd men om denne borde ha haft ett sådant skydd sett till dennes försäkringsskydd i övrigt eller dennes ekonomiska och personliga förhållande, beviljas rättsskydd endast om det finns särskilda skäl.

Sammanfattning

Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att kunna avgöra om du har möjlighet att beviljas rättshjälp. Det finns däremot ingen möjlighet att själv välja mellan om man önskar få ekonomiskt stöd genom rättshjälp eller genom sin rättsskyddsförsäkring. Om du vill ansöka om rättshjälp råder jag dig att prata med ditt ombud som kan hjälpa dig att göra en ansökan.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (68)
2020-12-31 Fråga angående rättskydd och rättshjälp.
2020-11-28 Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp

Alla besvarade frågor (88465)