FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård13/11/2020

När kan man ansöka om att återfå en återkallad läkarlegitimation?

När kan man ansöka om att återfå en återkallad läkarlegiimation?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som har fått sin läkarlegitimation återkallad kan ansöka om ny legitimation om kraven i 4 kap. patientsäkerhetslagen, PSL, är uppfyllda (8 kap. 12 § PSL). En sådan ansökan prövas av Hälso – och sjukvårdens ansvarsnämnd (8 kap. 13 § PSL).

Det finns ingen lagstadgad tid som måste passera innan man får ansöka om ny legitimation. Det vanliga är att man kan ansöka om ny legitimation tidigast inom tre år. Tiden kan dock vara både kortare och längre. Det måste göras en bedömning om detta i varje enskilt fall.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob OsmoRådgivare
Hittade du inte det du sökte?