FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning28/06/2018

När kan jag hyra ut min bostadsrätt i andra hand och vilka krav kan bostadsrättsföreningens styrelse ställa?

Hej!

Ska arbeta på annan ort i 1 år och vill hyra ut min bostadsrätt i andra hand.

Jag har ansökt om tillstånd om att få hyra men ordförande säger att de behöver

namn och personnummer på den som ska hyra så de kan ta en kreditupplysning

på personen. När jag frågar varför de ska göra detta så menar de på att de måste

säkra att avgiften blir betald. Är det verkligen styrelsens sak, och i så fall varför?

Jag är ju fortfarande ansvarig för att betala avgiften precis som jag gör i vanliga fall.

Vilka skäl kan styrelsen ha för att neka andrahandsuthyrning?

Och hur lång tid brukar en överklagan till hyresnämnden ta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring bostadsrätter återfinns främst i bostadsrättslagen (BRL) varför mitt svar huvudsakligen kommer utgå från denna lag.

När får man hyra ut en bostadsrätt i andra hand?

En bostadsrättshavare (i detta fall är du bostadsrättshavare) får hyra ut sin bostadsrätt till någon som inte är medlem i bostadsrättsföreningen enbart om bostadsrättsföreningens styrelse har samtyckt till uthyrningen (7 kap. 10 § BRL). Bestämmelsen är tvingande.

Vad händer om man hyr ut utan samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse?

Då bestämmelsen om samtycke är tvingande innebär det att du kan förlora din nyttjanderätt till bostadsrätten om du skulle hyra ut bostadsrätten utan styrelsens samtycke (7 kap. 18 § 2 p. BRL). Om du förlorar din nyttjanderätt måste du flytta från din bostadsrätt. Först måste styrelsen dock ge dig chans till rättelse vilket innebär att du måste inhämta samtycke från styrelsen eller tillstånd från hyresnämnden, utan dröjsmål (7 kap. 20 § BRL). Om du hinner vidta rättelse innan föreningen säger upp dig eller om föreningen säger upp dig senare än inom 2 månader från den dag de fick reda på att du hyr ut utan samtycke, kan föreningen inte tvinga dig att skiljas från lägenheten (7 kap. 21 § BRL).

Kan jag få tillstånd att hyra ut bostadsrätten på annat vis?

Om bostadsrättsföreningens styrelse inte lämnar samtycke till en andrahandsuthyrning kan du vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd att hyra ut. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl att hyra ut i andra hand och om bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § BRL). Som regel har bostadsrättshavaren stor frihet att hyra ut i andra hand för att under en tid bo på annan plats. Ett skäl att ge tillstånd för andrahandsuthyrning som nämns i bostadsrättslagens förarbeten är t.ex. studier eller jobb på annan ort (Prop. 2013/14:142 s. 13-15).

Hur lång tid tar det att få besked om tillstånd för andrahandsuthyrning av hyresnämnden?

Jag tolkar din fråga som om du undrar hur långa handläggningstider som råder hos hyresnämnden vad gäller tillstånd för andrahandsuthyrning och kommer därför svara utifrån den tolkningen.

Jag kan dessvärre inte ge dig något precist svar på den frågan men enligt 26 § lag om arrendenämnder och hyresnämnder ska nämnden handlägga ärenden skyndsamt. Ett tips är att kolla på hyresnämndens hemsida där det finns information samt en blankett för att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning (http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Ansokan/).

Om du inte skulle bli nöjd med hyresnämndens beslut kan du dessvärre inte överklaga beslutet (11 kap. 3 § BRL).

Sammanfattning

Jag kan hålla med dig om att det är märkligt att bostadsrättsföreningens styrelse kräver att få kreditupplysning på den person som vill hyra din bostadsrätt då det är du som ansvarar ekonomiskt gentemot bostadsrättsföreningen även fast du inte bor där för tillfället. Samtidigt riskerar du som ovan nämnt att bli av med nyttjanderätten till din bostadsrätt om du skulle hyra ut den utan styrelsens samtycke. Kanske kan du diskutera detta med din styrelse och berätta att du annars tänker vända dig till hyresnämnden för tillstånd för att få styrelsen att ändra sig angående kravet om kreditupplysning. I förarbetena till bostadsrättslagen nämns bl.a. att betalningsförmågan hos andrahandshyresgästen inte har någon relevans för bedömningen om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätten ska lämnas av hyresnämnden (prop. 1971:12 s. 126-127). Jag anser därför att du har goda chanser att få tillstånd till en andrahandsuthyrning av hyresnämnden men råder dig att försöka diskutera saken ytterligare en gång med din styrelse.

Lycka till! Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare