När kan hyresavtal sägas upp i förtid?

2017-02-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag och min hyresvärd har skrivit ett avtal på huset jag hyr på bestämd tid, i vilka fall kan min hyresvärd säga upp mig innan hyresavtalets utgång?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att båda parter är bundna av det avtal som de ingått och att ingen kan bryta avtalet i förtid. Ett hyresavtal kan ändå komma att upphöra tidigare än uppsägningstiden. Jag ska i det följande redogöra för i vilka situationer det kan hända.

Dels så kan båda parterna komma överens om att hyresavtalet ska upphöra eller så kan hyresvärden säga upp avtalet i förtid på grund av att hyresrätten blivit förverkad om hyresgästen allvarligt misskött sig. Några situationer där förverkande kan ske är:

- Vid dröjsmål med att betala hyra.

- Om hyresgästen utan samtycke eller tillstånd hyr ut hyresrätten i andra hand.

- Om hyresrätten används till något annat än vad den är avsedd att användas till (dvs. något annat än bostad, ex. som butikslokal).

- Om hyresgästen är vållande till att ohyra förekommer i bostaden eller om denne underlåter att underrätta hyresvärden om detta vilket bidrar till att ohyra sprids i fastigheten.

- Om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om den som hyresrätten upplåtits till orsakar allvarliga störningar i fastigheten.

- Om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet och det anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs.

- Om hyresrätten används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning eller till annan verksamhet som är brottslig.

Sammanfattningsvis innebär det att din hyresvärd endast kan säga upp ert avtal i förtid om någon av ovanstående situationer skulle uppstå, annars är denne bunden av hyresavtalet. Du hittar lagreglerna i 12 kap. 11 och 16 §§ och 42-44 §§ jordabalken.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på fastighetsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1485)
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid

Alla besvarade frågor (88253)