När kan ett förhandsavtal frånträdas vid köp av bostadsrätt?

Hej, Jag köpte en nyproduktion våren 2020 då förhandsavtal skrevs. Bygget skulle vara klart i slutet av 2021 men är nu beräknat till 2024. Nu har dessutom mäklaren skickat ut ett dokument där de vill ha 10 procent mer för bostäderna än vad som stod från början och går man inte med på det får man hoppa av och få kontantinsatsen tillbaka. Får de göra så?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Bostadsrättslagen innehåller vissa regler kring just förhandsavtal. Jag kommer därför att gå igenom dem nedan. (Bostadsrättslag (1991:614) (BrL). Jag utgår från att förhandsavtalet är giltigt och att gällande formkrav för det är uppfyllda.


Frånträda ett förhandsavtal

Som huvudregel gäller att avtal ska hållas i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Det stadgas även i bostadsrättslagen att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt till förhandstecknaren och förhandstecknaren är skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt. (5 kap 1 § BrL ) I vissa fall kan dock en förhandstecknare häva förhandsavtalet. Den första grunden är att lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen. Därutöver kan en försenad upplåtelse utgöra en grund för hävning av avtalet. I lagen anges även att förhandstecknaren har rätt att frånträda avtalet om bostadsrätten inte upplåts inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. Förseningen ska ha berott på föreningens försummelse. (5 kap 8 § BrL) Även en höjning av avgifter kan utgöra grund för att frånträda avtalet. (5 kap 8 § BrL) Däremot kan upplåtelseavgiften, priset på lägenheten, ändras utan att man som köpare har rätt att frånträda avtalet. Det finns inga bestämmelser i bostadsrättslagen angående föreningens rätt att frånträda avtalet. Där bör därför avtalsrättsliga regler tillämpas och det avgörande i den situationen är vad ni kommit överens om i förhandsavtalet. 


Sammanfattning

Som utgångspunkt är förhandsavtal bindande för båda parter. Dock kan ett förhandsavtal hävas av dig som förhandstecknare på tre angivna grunder i bostadsrättslagen. I ditt fall är den andra grunden aktuell, där det anges att förhandsavtalet kan sägas upp på grund av försenad upplåtelse. Då gäller att föreningen ska ha ansetts vara försumlig för att avtalet ska kunna frånträdas på den grunden att bygget försenades. Utifrån den information du har angett kan jag tyvärr inte avgöra föreningens eventuella försumlighet i detta fall. Gällande prishöjningen kan säljaren höja upplåtelseavgiften efter ett ingående av förhandsavtal, så länge ni ännu inte har tecknat ett upplåtelseavtal. Som nämnt finns inga regler i bostadsrättslagen kring föreningens rätt att häva förhandsavtal och därför rekommenderar jag dig att utgå från vad ni angett i förhandsavtalet.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Behöver du hjälp med en granskning av ditt förhandsavtal och mer vägledning för en eventuell hävning av det rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines jurister. Du kan boka tid direkt på  Boka tid med jurist (lawline.se) 


Vänligen, Isabella BrarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000