När kan enskild egendom bli giftorättsgods genom äktenskapsförord?

FRÅGA
på skatteverket står det: Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.Fick tomt och mark i gåva av min mor när hon levde, och det skrevs som enskild egendom då. Min mor gick bort för 2 år sedan och hur gör jag bäst så det blir giftorättsgods med min hustru nu.För att sedan när det är ordnat ge hälften i gåva till min syster, något jag bör tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då det rör sig om en äktenskapsrättslig fråga aktualiseras reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad gäller vid gåva som är enskild egendom?

Enligt 7 kap. 2 § p. 2 ÄktB ska egendom anses vara enskild egendom om en make har fått gåva av någon annan än den andra, med villkor att gåvan ska vara enskild egendom. Detta gäller i ditt fall. Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan makar genom äktenskapsförord bestämma att enskilda egendom ska vara giftorättsgods. Detta gäller dock bara om makarna genom äktenskapsförord tidigare har bestämt att viss giftorättsgods ska vara enskild egendom. I ert fall innebär detta alltså att det inte är möjligt för dig och din hustru att omvandla tomten och marken till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Finns det något undantag?

I (RH 1994:48) hade en make fått en gåva av sina föräldrar med villkor att den skulle vara enskild egendom, men att maken hade rätt att genom äktenskapsförord förordna att egendomen skulle vara giftorättsgods. Domstolen ansåg att detta var okej, bland annat med hänsyn till att gåvogivarens vilja ska respekteras.

Om din mor tidigare har gett uttryck för att du haft rätt att genom äktenskapsförord förordna om att egendomen ska vara giftorättsgods, finns det alltså en möjlighet att för dig och din hustru att göra det. Om så inte är fallet, ska marken och tomen förbli din enskilda egendom.

Kan gåva ges till annan än make?

Enligt 1 kap. 3 § ÄktB råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Oavsett om din egendom är enskild är giftorättsgods har du rätt att ge en gåva till annan, i ditt fall din syster.

Sammanfattning

En gåva från annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara enskild, kan inte omvandlas till att bli giftorättsgods genom äktenskapsförord mellan makarna. Undantag från detta görs i fall då gåvogivaren gett uttryck för att gåvotagaren får göra ett sådant förordnande.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1032)
2019-12-11 Äganderättsfrågor i äktenskapsförord
2019-12-08 Kan man tidsbegränsa enskild egendom genom äktenskapsförord?
2019-12-04 Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
2019-12-04 Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?

Alla besvarade frågor (75550)