När kan en testamente ogiltigförklaras eller jämkas?

Kan ett testamente ifrågasättas, eller ogiltighetförklaras, i sin helhet när någon punkt reglerats och denna delen av arvskiftet är klar (del av hus med överförd lagfart) om andra omnämnda i testamentet ifrågasätter en annan punkt? Här handlar det om en skrivning där medel testamenterats i ett exakt belopp till närmast anhöriga för lång tid sedan och att återstoden, enligt testamentsskrivaren, ska gå till en fond för ett specifikt projekt vilket vid hens bortgång är slutfört. Den del som avser gå till en fond har ökat väsentligt medan värdet för de närstående är idag inte är speciellt stort. Kan klandret av denna sista punkt inverka på den första?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligt att ogiltigförklara testamentet?

Endast det skäl att ett testamente skrevs för ett tag sedan och därför kanske inte representerar testatorns önskan utgör inte en ogiltighetsgrund (13 kap. ärvdabalken). Enligt din beskrivning går det inte heller att tolka testamentet som om testatorns vilja var att de anhöriga skulle få mer pengar (11 kap. 1 § ärvdabalken).

Skydd för bröstarvingar

Det finns dock visst skydd för bröstarvingar (barn). De har nämligen rätt till laglotten vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 och 3 § ärvdabalken). Bröstarvingar är de första arvingarna och delar lika på hela kvarlåtenskapen vilket utgör arvslotten. Ett testamente får alltså inskränka i arvslotten men inte laglotten. Om det till exempel endast finns ett barn och kvarlåtenskapen är 100.000 får endast 50.000 testamenteras bort. Om det aktuella testamentet leder till att bröstarvingarna inte får deras laglott kan de påkalla jämkning inom sex månader från och med att hen tog del av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken).

Skydd för efterlevande make

Vidare skyddas också efterlevande makar. Om inga särkullbarn finns med i bilden är huvudregeln att den efterlevande maken ärver allt och barnen får ta del av arvet först när den efterlevande maken dör. Den efterlevande maken har rätt att få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger gånger prisbasbeloppet vilket är 45.500 år 2018. Om (3 kap. 1§ ärvdabalken).

Sammanfattningsvis kommer testamentet inte kunna tolkas på något annat sätt eller ogiltigförklaras baserat på informationen som du givit. Om du är den efterlevande maken eller en bröstarvinge har du dock vissa minimigränser som inte får överskridas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård BallinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”