När kan en säljare slippa leverera en vara?

2017-09-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Kan stängningen av fabriken på grund av fabrikens fel befria fabriken att leverera varor till köparen enligt avtalet????
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det framgår inte om du har gjort köpet som näringsidkare (dvs. i ditt företag) eller om du har gjort det som privatperson/konsumenter. Det spelar dock ingen roll i det här fallet, eftersom reglerna ser i princip likadana ut. Jag kommer i mitt fortsatta svar hänvisa till köplagen, men om du har gjort köpet i egenskap av konsument är det istället konsumentköplagens regler som blir tillämpliga.

Utgångspunkten i den här frågan är ditt och säljarens avtal. Om frågan regleras där gäller inte köplagen. 3 § KöpL

Regleras inte frågan i ert avtal gäller att en köpare får hålla fast vid ett köp och kräva leverans. En säljare kan endast låta bli att leverera i följande två fall:

- Om det finns ett hinder som inte kan övervinnas

- Eller om en leverans skulle kräva uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av varan

Om möjligheten att leverera återuppstår inom rimlig tid måste säljaren leverera om köparen kräver detta. Detta krav måste ske inom skälig tid.

Generellt kan sägas att så länge det inte föreligger en objektiv omöjlighet att leverera så måste säljaren leverera den sålda varan. Det är alltså inte tillräckligt att det för just en specifik säljare blivit omöjligt att leverera. Vissa saker kan dock inte leveras. Exempelvis kan ett unikt objekt som blivit förstört naturligtvis inte levereras. Inte heller kan man kräva leverans om det införts ett förbud mot att sälja en vara.

Är ett hinder inte objektivt omöjligt för säljaren, men det skulle krävas stora ekonomiska eller fysiska uppoffringar för leverans, så måste en avvägning göras mellan säljarens uppoffringar och köparens intresse av att hålla fast vid köpet.

I det här fallet har fabriken stängts. För att avgöra om detta befriar säljaren från att leverera det du har beställt, måste du lämna fler specifika detaljer.

Som du märker behöver jag fler detaljer för att kunna ge ett helt korrekt svar. Min rekommendation i det här fallet blir att du börjar med att titta i ditt avtal för att se om det reglerar frågan. Om inte måste du jämföra omständigheterna i ditt fall mot de regler som jag redogjort för ovan i mitt svar. Du har naturligtvis rätt att få tillbaka dina pengar.

Önskar du vidare hjälp, t.ex. genom att driva din sak i domstol eller att vi hjälper dig framställa ett krav mot säljaren, så går det bra att vända sig till våra jurister på info@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1383)
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?
2021-07-24 Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

Alla besvarade frågor (94235)